Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TATLI SU AYDINLARININ EFENDİLERİN GÖZÜNDEKİ DEĞERİ


 

Aydın olmak zordur:

Bilgili olacaksın...

Kendini kanıtlamış olacaksın...

Bağımsız olacaksın...

Gerçekçi olacaksın...

Eleştirel olacaksın...

Toplumsal sorumluluk taşıyacaksın...

Evrensel insanlık değerlerine bağlı olacaksın...

Kendinle tutarlı olacaksın...

* * *

Tatlı Su Aydınlığı kolaydır:

Şu veya bu biçimde bir "köşe" kapar...

Kendine bir "Aydın" yaftası yakıştırır...

Gözünü yukarda saydığım değerlere kapatır...

Pusulanı iktidara çevirirsin.

İktidarın yaptıklarını alkışlar...

Muhalif olanları eleştirirsin.

İktidar değişince sen de değişirsin.

Gidene "Paşam", gelene "Ağam" dersin.

* * *

Aydın olmak risklidir:

İktidarın şimşeklerini üstüne çeker, çeşitli biçimlerde bedel ödersin.

Tatlı Su Aydını olmak güvenlidir:

İktidar tarafından korunur ve ödüllendirilirsin.

* * *

Peki değerin nedir acaba?

Tarih, toplum, vicdan seni nereye koyar?

Efendin için kaç paralık adamsındır?

* * *

Yeniçağ'da 29 Kasım 2009'da Hulki Cevizoğlu, tarih kitaplarından alıntılar yaparak dalkavukluğun ne olduğunu yazdı:

"Bugün 'dalkavukluk' bir ruh ve tıynet meselesidir; iş ve meslek olmaktan çıkmıştır.

Tanzimat'tan evvelki devirde ise, dalkavuklar, kâhyaları, nizamnameleri ve narhları olan bir 'esnaf zümresi' idi.

Dalkavuklar kibar ve rical huzuruna girdiklerinde, etek öperler. Oturacakları yer, trabzan yanındaki küçük minderdir.

Görevleri ev sahibinin karakterine uygun biçimde konuşmak, meclise neşe vermek, keder verici sözlerden ve küfürlerden özenle sakınmaktır.

Ev sahibi ne söylerse fevkalâde yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırısında söz söylemeyeceklerdir."

Bu tanım "ruh ve tıynet" olarak Tatlı Su Aydınlarını bir hayli ayrıntılı olarak anlatıyor.

Peki bunların değeri nedir?

Cevizoğlu bu tarifeyi de vermiş:

"Dalkavuğun burnuna fiske vurma: 20 para.

Başına kabak vurma: 30 para.

Yüzünü tokatlama (tokat başına): 30 para.

Merdivenden aşağı yuvarlama: 180 para.

(Bir yeri incinir, kırılırsa tedavi ve cerrah parasını lâtife eden verir)

Ellerine ve ayaklarına domuz topu bağlama: 40 para.

Kuyruğu dışarda kalmamak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatma: 400 para.

Bir salkım üzümün sapı ile beraber yedirilmesi: 40 para."

* * *

Aslında dalkavukların ya da Tatlı Su Aydınlarının işi çok zordur:

Çünkü efendilerin veya iktidarların istekleri, hırsları hiç bitmez.

Hiçbir dalkavuk veya Tatlı Su Aydını onları sürekli olarak tatmin edemez.

Böyle bir hizmet için ne ödense azdır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional