Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CHOMSKY VE TÜRKİYE: HALKI DEMOKRASİDEN NEFRET ETTİRMEK!
 

Sevgili okurlarım, burada çok yazdım:

"Devlet" doğada yoktur...

Doğada "Demokrasi" de yoktur!

Gerek "Devlet" gerekse "Demokrasi", insanların bir arada yaşamak için icat ettikleri iki kavramdır.

İnsanlar bir arada yaşayabilmek, doğayla ve başka insanlarla mücadele edebilmek için önce "Devlet" kavramını icat etmişlerdir.

Sonra bu "Devlet" içinde, daha müreffeh, daha adaletli, daha eşit haklara sahip yani daha mutlu bir yaşam sürdürebilmek için de "Demokrasi" icat edilmiştir.

Toplayıcılık, Avcılık, Tarım Devrimi, Endüstri Devrimi aşamalarından geçmiş olan insanlık, Bilişim Devrimi'ne ulaştığı şu sıralarda "Demokrasi İdealine" sıkı sıkıya sarılmış durumda.

"Rejimlerin en az sakıncalısı" olarak nitelenen "Demokrasiyi" daha da geliştirmek için yollar aranıyor...

Devlet ve vatandaşlar yeni yöntemler deniyor...

Adaletin ve eşitliğin yaygınlaştırılmasına çalışılıyor.

Assange, WikiLeaks'in "Radikal Demokrasi" adına gizli belgeleri yayınladığını, halkların her türlü bilgiye sahip olmasının "Demokrasiyi" geliştireceğini iddia ediyor...

Bütün bunlar daha adil, daha eşitlikçi, daha müreffeh bir dünya...

Daha mutlu bir insanlık için!

* * *

Gerek bireyleri gerekse toplumları ayakta tutan, ileri götüren, çalışıp çabalamalarına yol açan en önemli duygu umuttur:

İleriye dönük umut!

Bu umut yok olduğu zaman bireyler de toplumlar da çöküntüye uğrar...

Günlük uğraşlar, duygular, düşünceler, beklentiler anlamını yitirir.

Gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamda, geleceğe dönük umutlarımızın başında "Demokrasi İdeali" gelir.

Herkes gerek bireysel gerekse toplumsal olarak, daha adil, daha müreffeh, daha eşitlikçi, sonuç olarak daha mutlu bir yaşam peşinde koşar.

Bu idealin aşınması, hele hele yok olması, düş kırıklığına depresyona, umutsuzluğa ve çöküntüye yol açar.

* * *

BBC Türkçe Servisi'nden Selin Girit ünlü Amerikalı düşünür, Pentagon Belgeleri'nin basına sızdırılmasında rol oynamış olan Noam Chomsky ile WikiLeaks olayı üzerine konuşmuş.

Chomsky çok ilginç şeyler söylüyor.

Ben buraya sadece bu yazıyla ilgili olan "WikiLeaks belgeleri Demokrasiden nefreti ortaya koyuyor" tezine ilişkin bölümü almak istiyorum:

"...Batı'daki haberlerin bakış açısının oldukça şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bu belgelerin açığa vurduğu en vahim şeyi fark etmemiş gibiler.

Demokrasiye nefret duyulduğunu görmüyorlar.

Bütün manşetlerde, Arap liderlerin İran konusunda ABD'yi destekledikleri, hatta daha bile fazlasını yapmasını istedikleri yönündeki iddialar vardı.

Peki ya Arap halkları? Yeni yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Arap halklarına hangi iki ülkenin kendileri için en büyük tehdit oldukları sorulmuştu. İsrail ve ABD yüzde 80 gibi oranlarla başı çekiyordu bu ankette.

Ya İran? Yüzde 10'la sonlarda geliyordu. Hatta halkın büyük bölümü, 'İran'ın nükleer silahları olursa, bu bölge için daha iyi olur.' görüşündeydi.

İşte bu da Amerika'nın tutumuna taban tabana zıt. Batı dünyası, 'Arap diktatörler bizi destekliyor, o zaman sorun yok.' diye düşünüyor. Halkın büyük bölümünün bu politikalara karşı olup olmaması onlar için bir şey değiştirmiyor.

İşte bu demokrasiye derinden nefret duyulduğunun bir kanıtı.

Aslında Türkiye de bu olguya aşina... 2003'te ABD Irak'ın işgali için destek toplamaya çalışırken, yine uluslararası anketlere göre, Türkiye'de halkın yüzde 95'i işgalde rol oynanmasına karşıydı. Sonuçta halkın yüzde 95'inin istediği oldu ve bu ABD tarafından sert bir şekilde kınandı.

Bu da demokrasiye, halkın görüşlerine derin bir nefret duyulduğuna işaret ediyor."

* * *

Chomsky'nin bu sözleri elbette Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapılan, ABD'yi eleştiren bir çözümleme.

ABD'nin kendi çıkarları söz konusu olduğunda, Devletin ve medyanın "Demokrasi İdealini" bir kenara ittiğini belirtiyor ve bunu kınıyor.

Bu yorum bana Türkiye'deki güncel durumu anımsattı:

AKP iktidarı bütün uygulamalarını "Demokrasi" adına yapıyor.

Hatta "Demokrasi" sözcüğüyle de yetinmiyor, yaptıklarının ne denli demokrat olduğunu vurgulamak için "İleri Demokrasi" deyimini kullanıyor.

Halk ise "İleri Demokrasi" adına yapılanlara bakıyor...

Ne görüyor?

Hızla zenginleşen yönetici kadrolar...

Yaygınlaşan işsizlik ve derinleşen geçim derdi...

Gittikçe tartışmaya açılan, zayıflayan, toplumun ve ülkenin bütünlüğü...

Siyasal iktidarın denetimine sokulan adalet mekanizması...

Susturulan medya...

Hizaya sokulan üniversiteler...

Herkesin her an, her yerde izlendiği, kayıt altına alındığı, ya medyaya sızdırmalarla ya da doğrudan hukuk yoluyla cezalandırıldığı bir "Korku İmparatorluğu"...

Ve nihayet protestocu öğrencilere uygulanan korkunç şiddet.

Dilerim bütün bu uygulamalar, bireylerin ve toplumun en önemli umudunu, "Demokrasi İdealini" ellerinden almaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional