Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BAŞKANIN SÖZLERİYLE "CAMİ DIŞI DİN HİZMETLERİ" PROJESİ
 

Sevgili okurlarım, Salı günkü yazım üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir faks aldım.

Hem kendi yazar ahlakım açısından, hem de "Cami Dışı Din Hizmetleri Projesi"nin bizzat Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından net olarak öğrenilmesi için bu faksın önemli bölümlerini aşağıya alıyorum.

* * *

Faksın başında, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasında değindiği " 'kanaat önderi' ve 'alicenaplık' kavramlarının "bağlamından koparılarak yorumlandığı, bir dizi haksız ithamlar ve yersiz kuşkuların dile getirildiği görülmüştür" deniliyor...

Ve halkımızın doğru bilgilendirilmesi için Başkanın konuşmasının "deşifre metninin" "kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtiliyordu.

* * *

Konuşmanın konumuzla ilgili önemli bölümleri şöyle:

"...Gerçekten de camilerimiz halkın içinde, halk ile beraber ve insanların kolayca ulaşabileceği, hayatın bir parçası olmak zorunda.

Camilerimiz resmi mekanlar değildir.

Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kurum bile değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığının sivil karakteri, bürokratik karakterinden çok daha önemlidir. İl Müftülerimizin hocaefendi karakteri, sivil karakteri, resmi karakterlerinden ve bürokrat vasıflarından çok daha öndedir.

Onun için biz yüzbini aşkın din görevlilerimizin her birini, sivil dini hayatımızın da önderleri olarak görüyoruz..."

"İnsanlar cami altında, cami yanında, cami kenarında oluşan kültür merkezlerinde, buluşma yerlerinde vakit geçiriyorlar ve dini hayat sosyal hayatla, kültürel hayatla iç içe.

5-6 yıldır ısrarla yürüttüğümüz bir proje var, dostlarım, değerli Kayserili hemşerilerim, 'Cami Dışı Din Hizmetleri Projesi'.

Biz din hizmetleri deyince caminin dört duvarı arasına hapsedilmesini ve sade ezandan ve namazdan ibaret sayılmasını fevkalade yanlış buluyoruz.

Din hizmeti, sadece caminin dört duvarı arasında kıldığımız namazdan ibaret değildir, tuttuğumuz oruçtan ibaret değildir.

Din hizmeti hayatımızın 24 saatini kuşatan, 24 saatine rahmet olan bir büyük mesajdır, bir büyük çağrıdır, o çağrıyı insanlara ulaştırmaktır.

Komşuluk ilişkilerimiz, ticari hayatımız, günlük hayatımız, günübirlik hayatımız hepsi dinin o rahmetinden istifade etmek durumundadır.

Din görevlimiz de sadece camide namaz kıldıran bir memur değil, toplumun içinde olan, toplumun yaralarını saran, bacası tütmeyen ev varsa ilk ona önayak olan, çevre bilincini topluma aşılayan, çalışkanlığı, temizliği topluma aşılayan bir kanaat önderi, bir gönül doktoru olmak zorunda..."

* * *

Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması uzun...

"Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kurum bile değildir." gibi çok tartışmalı sözleri üzerinde durmak istemiyorum.

Bizim konumuzu doğrudan ilgilendiren "Kanaat önderliği" ile ilgili bölümleri yukarıya aldım.

Konuşmadan da açıkça görüldüğü gibi, Başkan, din görevlilerinin...

Cami dışına çıkma...

Günün 24 saatinde görev yapma...

Toplumun içinde olma...

Toplumun yaralarını sarma...

Bacası tütmeyen evlerle ilgilenme...

Çevre bilinci, çalışkanlık, temizlik gibi kavramları topluma aşılama...

Ve sonuç olarak tabii:

Komşuluk ilişkilerimizden tutun da ticari hayatımıza, günlük hayatımıza kadar her alanda bir kanaat önderi, bir gönül doktoru olma...

Zorunluluğu taşıdıklarını söylüyor.

* * *

Ben de zaten tam buna işaret etmiştim:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, din adamları aracılığıyla toplumu eğitme ve tüm toplumsal yaşamı "Komşuluk ilişkilerimizden tutun da ticari hayatımıza, günlük hayatımıza kadar her alanda bir kanaat önderi, bir gönül doktoru" olarak...

Yönlendirme projesinden...

Ve bunun özellikle Devlet Bakanı Kavaf'ın, medya üzerinde baskı oluşturmak için iktidar tarafından örgütleneceğini belirttiği "Ebeveyn İzleme Platformu" gibi sözde Sivil Toplum Örgütü projeleriyle bütünleşmesinin getireceği totaliterliğe dönük sakıncalardan söz etmiştim.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu aydınlatıcı açıklaması için teşekkür ediyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional