Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÖLELİĞE DEĞİL, KÖLELERE ÖZGÜRLÜK...
 

Diyelim ki özgürlükçüsünüz...

Diyelim ki kölelik düzeninde yaşıyorsunuz...

Ve diyelim ki köleliğe karşısınız...

Ne yaparsınız?

* * *

"Köleliğe özgürlük" diyorsanız...

"Kölelik" kurumunun özgürce uygulanmasından yana davranıyorsunuz demektir.

"Köleliğin kurumlaşmasından", mevcut kölelik düzeninin devamından yana tavır koymuş olursunuz.

"Özgürlük" sözcüğünün arkasına sığınıp kölelik düzenini savunmak işte tam böyle olur:

Hem "Özgürlük" kavramını yozlaştırır, saptırır, akılları karıştırır...

Hem "özgürlükçülük" maskesinin arkasına saklanır...

Hem de "özgürlüğü" yok eden "köleliği" savunursunuz.

* * *

Gerçekten özgürlükçüyseniz...

Gerçekten özgürlük istiyorsanız...

"Köleliğe" değil...

"Kölelere özgürlük" istemeniz gerekmez mi?

"Kölelik düzeninin" toptan kaldırılmasını savunmaz mısınız?

"Kölelik düzeninin" "özgürce" devamından yana tavır koyup, bu düzenin kurbanı köleleri aynı statüde tutup, sadece bazı haklara sahip olmalarını savunmayı "özgürlük" diye yutturmak mümkün müdür?

Esas sorun "kölelik düzeninin" kaldırılması, "köleliğin" değil, "kölelerin özgürleştirilmesi" değil midir?

* * *

Diyelim ki "kölelik düzeninde" bir "kölesiniz"...

"Özgürlük" istiyorsunuz...

Efendinize yaltaklanarak biraz daha para, biraz daha ekmek, biraz daha konforlu bir yaşam için mi mücadele edersiniz...

Yoksa kahramanca ortaya çıkıp "köleliğe hayır" diyerek, tüm "kölelik kurumuna" karşı mücadele mi edersiniz?

* * *

Tabii toplumsal sorunlar, insanı köleleştiren, özgürlüğünü kısıtlayan ve sınırlayan yasalar, gelenekler, görenekler, "zamanı gelmeden" "bireysel kahramanlıklarla" ortadan kaldırılamaz...

Ama "zamanın gelmesi", bilincin gelişmesine, eğitime, örgütlenmeye bağlıdır.

Bilincin gelişmesi, eğitim, örgütlenme, esas olarak bireylerin çabalarıyla oluşur.

Bu bilincin gelişmesine, eğitime, örgütlenmeye kim katkıda bulunur:

Efendisine bir lokma fazla ekmek, biraz daha rahat bir yaşam için yaltaklananlar mı...

Yoksa insanlık onuruna sahip çıkan, köleliğin yok edilmesi için çevresini eğiten, bilinçlendiren, örgütleyenler mi?

* * *

Ya köleliği, "Köleliğe özgürlük" diye savunan köleler...

Onlara kızmak, onları cezalandırmak yerine...

"Köleliğe özgürlük" değil, "Kölelere özgürlük" istemek gerektiğini "Köleliğe hayır" demenin gerçek özgürlük olduğunu anlatmak gerekmez mi?

* * *

Kölelik düzenin en hain başarısı(!) bu düzeni kölelerin bilinçlerine, yüreklerine kazıması...

Ve "kölelik düzenini" bizzat "kölelere" savundurmasıdır...

Bunun da en güzel yolu "kölelik düzenini" ve "köleliği" bir hak, bir özgürlük olarak sunmaktır!

* * *

Tabii "kölelik düzeninden" yararlanan, bu düzenin sürmesinden çıkar sağlayan, kölelerin sırtından geçinen asıl mahlûklar "Efendilerdir"...

O "Efendiler ki", birbirlerini kollarlar...

O "Efendiler ki", sadece kölesi olanlar arasındaki dayanışmayı geliştirirler...

O "Efendiler ki", birbirlerine iş, makam, mansıp, para, şan, şöhret verirler...

O "Efendiler ki", birbirlerini "kölelerinden" tanırlar...

İnsanları zorla köle yapan, sonra da beyinlerini yıkayıp bu köle düzenini bizzat kölelere savunduranlar onlardır.

"Efendi egemenliğine hayır!"

"Köleliğe hayır!"

"Kölelere özgürlük!"


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional