Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SİLİVRİ'DEKİ DAVADA, SAVCI VE YARGIÇLARA YARGILANMA YOLU AÇILMIŞ


 

Türkiye büyük bir kaosun içinde.

İstihbarat örgütleri arasındaki rekabet ve çekişme artık iyice su yüzüne çıktı.

İşin daha da kötüsü, savcılar savcıları, yargıçlar yargıçları şikayet ediyor.

Hem istihbarat örgütlerinin hem de adalet mekanizmasının içine düştüğü bu kargaşa, toplumsal güvenliği ve bireyleri tehdit eder hale geldi.

* * *

Bu kargaşa nasıl önlenir?

Bu kargaşayı kim önler?

Anayasanın belirlediği hiyerarşi, anlaşmazlık durumlarında üst mahkemeleri görevlendiriyor:

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi üst mahkemeler ve organlar bu tür olaylarda hakem görevi görür ve tartışmalı noktalara hukuk açısından son noktayı koyar.

* * *

Akşam gazetesinde Ali Ulusoy 25 Aralık Cuma günü benim de dikkatimden kaçmış bir haberi irdeledi.

Haber, Danıştay'ın aldığı bir kararın savcı ve yargıçlara yargılanma yolunu açtığına ilişkindi.

Ulusoy'un "Danıştay, Ergenekon hakim ve savcılarının yargılanması yolunu açtı" başlıklı yazısının tepe noktaları şunlar:

"...Danıştay'ın en üst yargısal karar mercii olan Dava Daireleri Kurulu çok önemli bir emsal karar verdi. Yargıç ve savcıların görevleri esnasında suç işledikleri iddia edildiğinde, yargılanmalarının önünü açtı.

...Kanun, yargıç ve savcılar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi kıldığından, ancak Bakanlığın onay verdiği yargıç ve savcı yargılanabiliyordu. Ergenekon davaları gibi davalara bakan savcı ve yargıçların yargılanmasına Bakanlık onay vermediğinde, bu yargılama hukuken mümkün değildi.

...Danıştay'ın yeni kararının önemi de burada. Yüksek Mahkeme'nin en üst seviyesinde alınan ve web sayfasında da yayımlanan bu karara göre, Bakanlığın bir savcı veya hakim hakkında verdiği yargılamaya izin vermeme kararına karşı idari yargı'ya gidilebilecek. İdari yargı, Bakanlığın izin vermeme kararını iptal ederek, hakim veya savcının ceza mahkemelerinde yargılanmasını sağlayabilecek.

Böylece Ergenekon davası gibi politik yönü ve etkileri de bulunan davalarda görev alan savcı ve yargıçlar için Adalet Bakanlığı'nın hukuki koruması ortadan kalkmış oldu.

Suçlayanın bu kez 'suçlanan', yargılayanın bu kez 'yargılanan' konumuna düşmesi somut bir gerçeklik haline geldi.

...Danıştay'ın ... hakim ve savcılara ilişkin bu kararı olayı salt teknik bir hukuki sorun olma boyutundan, ülkenin en önemli 'siyasi' davalarını derinden etkileyecek bir boyuta sokabilir."

* * *

Öyle anlaşılıyor ki, yargı ile yürütme arasındaki ilişkilerden dolayı, yürütmenin yargı işlemleri üzerindeki vesayeti, yine idari yargı denetimine tabi olduğu için, işin içine Danıştay da girmiş ve çok önemli bir karara imza atmış.

Ali Ulusoy'un makalesindeki şu saptama sadece siyasal ve toplumsal bir gerçeğe değil, aynı zamanda yargının da bir kararına gönderme yapıyor:

"Suçlayanın bu kez 'suçlanan', yargılayanın bu kez 'yargılanan' konumuna düşmesi somut bir gerçeklik haline geldi.

Yargının içine düştüğü kaostan yine yargı yoluyla kurtulmak en doğru ve en hukuki yol olarak görünüyor.

Danıştay kararının bu yolu açtığını umut edelim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional