Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP İSLAMCI İDEOLOJİSİNİ HUKUKA DA DAYATIYOR


 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın katsayı kararı için yaptığı "ideolojik" eleştirisi iyi oldu:

Böylece bize de "ideoloji" kavramı üzerinde bir tartışma yapmak olanağı doğdu.

Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabımın sonuna kavram ve terimleri açıklayan bir küçük sözlük eklemiştim.

O sözlükte ideoloji "Dünya ve toplum hakkında birbiriyle tutarlı olan inanç ve düşünce sistemi" olarak tanımlanıyor.

Bu tanım, değer yargılarından arınmış, bilimsel, tarafsız yani nötr bir tanımdır.

İnsanlar benimsedikleri ideolojileri "iyi", karşı çıktıkları ideolojileri ise "kötü" diye niteler.

Toplumsal bilimler değer yargısı vermediklerinden, ideolojileri böyle "iyi" ya da" kötü" diye sınıflamak ancak bireylerin, grupların, özellikle de politikacıların işidir.

Toplumsal ve siyasal bilimler ideolojileri "iyi", "kötü" diye değil, "sert" ve "yumuşak" olarak sınıflar.

İçeriği "yap" ve "yapma" gibi emirlerden oluşan inanç ve düşünce sistemleri "sert" ideolojilerdir.

Örneğin tek tanrılı dinler, Allah'ın kullarından belli davranışlarda bulunmasını ve belli davranışlardan kaçınmasını istediklerinden ve bunlara ilişkin cennet ve cehennem gibi ödül ve cezalarla desteklenen kurallar koyduklarından "sert ideolojiler" sınıfına girer.

Buna karşılık "hümanizm" gibi insan sevgisine dayalı genel bir ilkeyi belirleyen ama bireylere sert kural koymayan ideolojiler "yumuşak" olarak nitelenir.

Her devlet, anayasasında belirlenen ilkeler çerçevesinde ideolojik bir nitelik taşır.

Her devletin ideolojisi de bir anlamda "sert" bir nitelik taşır, çünkü Anayasaya karşı çıkmanın ve yasalara uymamanın yaptırımları, cezaları vardır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisi "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olmaktır.

* * *

"İdeoloji" terimi Türkiye'nin siyasal tarihine "ideolojik eylem" nitelemesiyle olumsuz bir anlam taşıyarak girdi.

Özellikle askeri darbe dönemlerinde, "ideolojik eylem" terimi bir suçlama olarak Marxist, Komünist, Maoist, Goşist, Anarşist gibi birbirinden farklı ve hatta birbirine karşıt eylem türleri anlamında kullanıldı.

AKP iktidarı ile birlikte Kemalizm de olumsuz bir ideoloji olarak ilan edildi ve "ideolojik" nitelemesi komünizm ve solculukla birlikte Atatürkçüleri de kapsayan bir biçimde negatif anlamıyla genişletildi.

* * *

İktidardaki AKP'nin temel ideolojisinin "Milli Görüş"ten kaynaklandığı ve bunun da "İslami ideolojiye" dayanan bir yaklaşımı yansıttığı herkesin malumudur.

Toplumumuzun bugünlerde yaşadığı büyük bunalımın temelinde Anayasa'nın "Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" ideolojisiyle, iktidardaki AKP'nin "İslami ideolojisi" arasındaki çatışmanın yattığı açıktır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi de AKP'nin "laiklik karşıtı" bir parti olduğunu karara bağlamıştır.

Anayasa'nın öngördüğü "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" ideolojisinin bekçilerinden olan yüksek yargı organlarından Danıştay'ın katsayı kararını Başbakan'ın "ideolojik" olarak nitelemesi bütünüyle bu çatışmanın bir sonucudur:

Başbakan, hukuka da kendi İslami ideolojisinin penceresinden baktığı için, Anayasanın eşitlik ilkesine dayanan ve hukukun üstünlüğünü yansıtan kararı da olumsuz anlamda "ideolojik" olarak nitelemiştir.

Zaten bu tutumunu daha önce de son derece veciz bir biçimde "Ulemaya sorun!" sözleriyle ifade etmişti.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional