Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BÜYÜK ADAM OLMAK


 

Mustafa Balbay'ın savunmasını yaptığı günlerde ben de Cemil Sena Ongun'un "Büyük Adam Olmak" adlı kitabını bir kez daha okuyordum.

Bugün, içerdeki ve dışarıdaki okurlarım için bu kitaptan bazı bölümler aktaracağım.

* * *

1941 yılında, kitabın yeni basımı için yazdığı "Başlarken" bölümünde şöyle diyor yazar:

"Bu eser mütareke yıllarında hazırlanmış ve bazı parçaları İstiklal Harbi senelerinde Ankara'da çıkan Anadolu Duygusu mecmuasında neşredilmişti.

Daha sonra esere pek az parça ilave edilerek, bazı aforizmaları, son beş altı senedenberi yine Ankara'da çıkmakta olan Varlık ve Çığır mecmualarında basıldı.

Eserin ilk adı Ölüme Dair idi; daha sonra Yaşamak İradesi oldu. Fakat nihayet Büyük Adam Olmak adıyla intişar ediyor."

Benim elimdeki nüsha eserin son halinin 1944'te yapılan ikinci baskısı.

* * *

Kitabın İstanbul'un işgal altında olduğu mütareke yıllarında ve onu izleyen İstiklal Savaşı döneminde yazıldığını akılda tutarak Cemil Sena'nın şu Büyük Adam tanımına bakalım:

"Bizce büyük adam, aksiyonlar yaratan adam değil; bu aksiyonları, adalet ve faziletin ilahi ışıklarile aydınlatabilen ve şahsi hislerinden kurtulmuş olanlardır.

Zira, büyüklük, bir kahramanlıktır ki en evvel fethedeceği kale, kendi süfli ihtiraslarıdır."

* * *

Cemil Sena, kitabını esas olarak gençlere öğütler halinde ve aforizmalar biçiminde yazmış...

Sanki haksızlıklara uğrayan tüm insanlara sesleniyor:

"Gençler, bazı mağlubiyetler vardır ki, asildir!

Bazı galibiyetlerin de sefil olduğu gibi.

Kudretli insan, kudretli cemiyet, alçak zaferleri devirmek iradesini gösterendir."

* * *

Şu sözleri aslında bir çalışma ahlâkını tanımlıyor:

"Ey genç!

Ben sana ferdin ve cemiyetin kanununa uygun değil, bu âlemde yaşıyan hayatın kanununa uygun bir ahlâka itaat et diyorum!

Fertler âciz ve cemiyetler köledir.

Fakat hayat, bütün bunları aşan ve bunlara şekil veren bir kuvvet, bir gayedir.

Öyle ise çalışacaksın!

Ve çalışmanın sana getireceği faydadan ziyade, çalışmanın bizzat kendisinden hoşlanacaksın."

* * *

Cemil Sena Türkiye'nin en bunalımlı döneminde yazmış kitabını.

Dolayısıyla sadece insan, gençler ve kadınlar değil, toplum ve toplumsal değişme, ihtilal, inkılap gibi kavramlar da üzerinde odaklaştığı konular arasında.

Bakın devrimleri ve devrimler karşısındaki insanı nasıl anlatıyor:

"İnkılâplar, ihtilâller, dini ve medenî yenilikler, hayatın eski bir efendiye isyanının ifade ederler.

İnsan bütün bu çarpışmalara, didinme ve uğraşmalara rağmen yeni kuvvetlerin kölesi olmağa devam edecek ve bazan da efendiye sadakati nisbetinde, mes'ut olduğuna inanacaktır."

Bu satırları okurken, eskiden yanlış yolda olan, bugün de kavgalarını tam aksi yönde ama yine yanlış çizgide sürdüren...

Kendilerine "liberal" diyen, eski komünist, eski darbeci, yeni iktidar yandaşlarını anımsadım.

* * *

Sevgili okurlarım, Büyük İnsan, içerde de olsa büyüktür, dışarda da!

Küçük İnsan ise hangi büyük koltuğa oturursa otursun yine küçük kalır!

İyi Pazarlar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional