Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRATİK AÇILIMIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ


 

Herkes dünyanın artık çok değiştiğini söylüyor...

Herkes Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını vurguluyor.

Esas olan bu değişmenin niteliğini, yönünü, hızını, getirdiklerini, götürdüklerini iyi anlamak.

Doğru tanı konulursa değişmeye ayak uydurmak daha kolay olur...

Doğru tanı konulamazsa değişme yine olur ama çok sancılı ve maliyeti çok yüksek bir biçimde gerçekleşir.

* * *

Dünya önce toplayıcılık ve avcılık döneminden geçti.

Göçebelik ve paganizm egemendi.

Sonra Tarım Devrimi geldi.

Dünya yerleşik imparatorlukların ve tek tanrılı dinlerin ideolojik egemenliğine girdi.

Artık zenginlik kaynağı topraktı, "zamanın ruhu" dindi, mezhepti, savaşlar tanrı adına, toprak için yapılıyordu.

Tarım devrimini Endüstri Devrimi izledi.

İnsanlık ulus devletlere, fabrikada üretime geçti, kentleşme süreci başladı, "zamanın ruhu<" milliyetçilikti, savaşlar ırk ve millet adına, hammadde ve pazar için yapılmaya başlandı.

Şimdi dünya üçüncü büyük devrimi, Bilişim Devrimini yaşıyor.

Enerji kaynaklarının kontrolünün önem kazandığı bu dönemde "Zamanın ruhu" demokrasi ve insan hakları ile belirleniyor, savaşlar yalan söylenerek de olsa, özgürlük ve demokrasi adına yapılıyor.

Sonuç olarak, insanlık tarihine baktığımızda, "zamanın ruhunu" belirleyen egemen ideolojinin önce din, sonra milliyet, daha sonra da demokrasi ve insan hakları olduğunu görüyoruz.

* * *

Tabii her dönüşüm dönemi çok uzun yıllar almış, dünyanın her yerinde aynı yoğunlukta ve aynı hızda gerçekleşmemiştir.

Bu nedenle toplumlar ve ülkeler arasında büyük farklar görülmüş, bu değişimlere ayak uyduranlar varlıklarını ve güçlerini sürdürmüş, ayak uyduramayanlar ise ya zayıflamış, ya da tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.

Bizim tarihimiz bunun en canlı örneğidir:

Endüstri devrimine ayak uyduramayan dünya İmparatorluğu Osmanlı çökmüş, "zamanın ruhunu" iyi değerlendiren Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

(Atatürk'ün gerçek büyüklüğü, başarısının gerçek sırrı, kimsenin üzerinde pek durmadığı bu "zamanın ruhunu yakalama" becerisinden kaynaklanmaktadır.)

* * *

Bugün dünyada ve tabii ki ondan etkilenen Türkiye'de "zamanın ruhu" değişmektedir:

Dincilikten milliyetçiliğe, milliyetçilikten demokrasi ve insan haklarına doğru.

Ama her toplum gibi Türkiye'nin de kendine özgü bir gelişme aşaması, kendi tarihinden, yapısından kaynaklanan özel nitelikleri vardır...

Değişme ülkenin özel koşullarına göre gerçekleşecektir.

Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta da dünyada "zamanın ruhu" değişirken, yeni ideolojinin, eskiyi yok etmediği, onun tortuları üzerinde yükseldiğidir.

İşte AKP iktidarının "Kürt Açılımı" diye başlattığı ve "Demokratik Açılım" olarak sürdürdüğü projenin yönetimindeki yanlışlar da tam bu noktalardan kaynaklanmaktadır:

Türkiye'de, "Zamanın ruhuna" uygun bir "Demokratik Açılım", Sünni dinciliği bir baskı aracı olarak kullanarak veya Kürt milliyetçiliğini öne çıkararak yapılamaz...

Hele hele toplumun başka alanlarındaki anti-demokratik uygulamalar, baskılar devam ederken böyle bir "Açılım" asla başarıya ulaşamaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional