Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GDO-3: SORULAR


 

Sevgili okurlarım, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusu henüz aydınlanmış değil.

Daha da ilginci, tartışma dallanıp budaklandıkça ortaya yeni bilgiler dökülüyor ve tabii bunlar yeni sorunların varlığına işaret ediyor, yeni sorular doğuruyor.

Bu yazıda sadece bazı soruları dile getirmekle yetineceğim.

* * *

1) Bir ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin çeşitli önlemler önce yasayla belirlenir, sonra bu yasaya veya yasalara uygun yönetmelikler çıkarılarak konunun ayrıntılarına ilişkin düzenlemeler yapılır.

GDO'lara ilişkin düzenleme ise doğrudan bir Tarım Bakanlığı yönetmeliği ile yapılmıştır.

Üstelik de bu sırada, konuya ilişkin "Ulusal Biyogüvenlik" yasa önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir.

Bu yasa önerisinin AB'nin temel metinlerinden biri olan "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü"ne uygun olarak hazırlandığı söylenmekteydi.

Bu yasayı tartışıp yürürlüğe koymak gerekirken neden bu yapılmamış ve yasa çıktıktan sonra yayınlanması gereken yönetmelik, yasadan önce yürürlüğe sokularak hukuk teamülleri alt üst edilmiştir?

2) Meclis'te bekleyen tasarı ve aceleyle yürürlüğe konulan yönetmelik, niçin uzmanlarla, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle yeterince tartışılmamış, olgunlaştırılmamış ve yönetmelik "yangından mal kaçırırcasına" yürürlüğe konulmuştur.

3)Yönetmelik, bebeklere zararlı olduğu için mamalarda GDO kullanımını ve antibiyotik bağışıklığı yaratacağı düşünüldüğü için bazı GDO'ları doğrudan yasaklıyor.

Ama zararlı olduğu için doğrudan yasaklanan GDO'ların oranı yüzde 0.5'ten az ise yönetmelik bunlara izin veriyor.

"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" derler buna Türkçede.

4) Yönetmelik genel olarak bir ürün içindeki GDO'ların oranı yüzde 0.9'dan az ise bunları toptan yok sayıyor.

Yüzde 0.9'luk ölçü, AB standardı olarak sunuluyor.

AB'nin bu ölçütü doğru mudur?

Doğru ise, Fransa neden yüzde 0.1 oranında ısrar ediyor?

Az GDO zararsız mıdır?

Ayrıca bebeklere zararlı olan GDO yetişkinlere zarar vermez mi?

5) Bugüne dek yılda 1 milyar dolarlık GDO'lu maddenin ithal edildiği ve tüketildiği belirtiliyor:

800 kalem tüketim maddesinin GDO'lu olduğu öne sürülüyor.

Şimdiye kadar bize neler yedirdiler?

Neden bu konuda hiçbir denetim yapılmadı?

Hükümet uyuyor mu?

6) Türkiye'nin GDO analizi yapacak kaç laboratuarı var?

Bunların donanımı, personeli, toplam kapasitesi yönetmelikte öngörülen denetimin yapılabilmesine uygun mudur?

7) GDO içermeyen ürünlerin üzerine bunun yazılması niçin yasaklanmıştır?

Hükümet halkın GDO'lu ürün-GDO'suz ürün ayrımı yapmasını engellemeye mi çalışmaktadır?

Hükümet insanların istediklerini yeme ya da yememe özgürlüğünü nasıl sınırlar?

* * *

Sevgili okurlarım, daha başka sorular da var tabii.

Devam etmek üzere...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional