Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GDO-2


 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar veya bazı yazarların deyimiyle Frankenştayn ürünler hakkındaki tartışma bütün hızıyla sürüyor.

Salı günkü GDO yazımdan ve NTV'deki Yorum Farkı programlarından sonra sayılamayacak kadar çok mektup aldım.

Gelen iletilerin bir bölümü uzman kişilerden, bir bölümü konuyla ilgili meslek örgütlerinden ve başka sivil toplum kuruluşlarından, ama hepsi GDO'ların zararları üzerine.

Sadece, görüşlerine ve düşüncelerine değer verdiğim bir yazar arkadaşım bizzat gazetedeki odama gelerek bu aleyhteki kampanyanın "ideolojik" nitelikli olduğunu, çevrecilerin içi boş iddialarından oluştuğunu ve bilimsel verilerin GDO'ların yararlarına işaret ettiğini söyledi.

Ben de ona elimdeki bilgi ve bulguları aktardım.

O ise bunların güvenilirliklerini sorguladı.

Tabii o da ben de konunun uzmanı değiliz.

Bu nedenle karşılıklı saygı içindeki tartışmayı, elimizdeki bilgi ve bulguları birbirimize aktarma ve yargılarımızı paylaşma aşamasında kestik.

Ne o benim kuşkularımı giderebildi ne de ben onu ikna edebildim.

* * *

Bugün sadece Tarım Bakanlığı'nın yeni çıkardığı yönetmelik konusunda beni çok kaygılandıran bir kaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Doğrudan Resmi Gazete'nin 26 ekim 2009 tarihli sayısından aldığım yönetmeliğin 5. maddesinin şu dört bendini lütfen dikkatle okuyunuz:

"(3) GDO lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır.

(6) Gıda veya yem, GDO lardan biri ya da birkaçını toplamda en az % 0,9 oranında içeriyor ise, GDO lu olarak kabul edilir.

(7) Gıda veya yemin % 0,5 ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmez.

(8) GDO suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz."

* * *

En vahim hüküm 8. bentteki yasaktır:

Bu hükme göre, GDO'suz ürünlerin GDO içermediğine ilişkin etiket kullanılması yasaklanıyor.

Böylece, aldığımız ürünün içinde GDO olup olmadığın bilme hakkımız elimizden alınıyor.

Sadece bu hüküm bile, bırakın "tüketici haklarını" demokrasinin "temel insan hak ve özgürlüklerine" ilişkin bir "hak ihlali" niteliği taşıyor.

Ayrıca bebek mamalarında yasaklanan GDO'lu ürünlerin herkes tarafından kullanımına izin verilmesi ne derece doğrudur acaba?

Üstelik yönetmelik yüzde 0.9 sınırına kadar olan GDO katkılarını katkı saymıyor, bu ürünleri GDO'lu olarak nitelemiyor.

Ayrıca kesin olarak yasakladığı GDO'ları da yüzde 0.5 sınırına kadar yok sayıyor.

* * *

Bunlar yönetmelikle ilgili olarak ilk bakışta göze çarpan hak ihlalleri ve tutarsızlıklar.

Uzmanlar yönetmelikle ilgili olarak daha pek çok karşı çıkılacak husus saptamışlar ama ben burada sadece çok çarpıcı olanların üzerinde durdum.

Ayrıca Türkiye'nin "Ulusal Biyogüvenlik Yasası" Meclis'te beklerken, bu tasarı tartışılıp yasalaşmadan bir alt düzenleme olan yönetmeliğin yangından mal kaçırır gibi idari bir kararla acele yayınlanması olayındaki garipliğe de dikkat çekmek isterim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional