Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"KAMERA ARKASI": GÜVEN BUNALIMI


 

Ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama Sovyetler Birliği'nin çökmesi üzerine yazdığı "Tarihin Sonu" adlı kitabını daha sonraki çalışmalarıyla düzeltti, değiştirdi, yeni açılımlar geliştirdi.

Bunların ilki Güven (Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması) adlı çalışmaydı.

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Türkçe çevirisi de yayınlanan bu kitapta Fukuyama liberal-kapitalist sistemin doğru ve verimli işleyebilmesi, insanlığın refahının artabilmesi için "Güven" ögesi üzerinde duruyordu.

"Güven" Fukuyama'ya göre sadece insanlar arası değil, aynı zamanda kurumlar ve ülkeler arası ilişkilerde de önemli bir ögeydi.

Zaten sistem de bunun farkına varmış ve bütün dünyadaki toplumsal değerleri, güven başta olmak üzere, zaman içinde ve mukayeseli olarak araştırmaya başlamıştı.

Bizde de değerli sosyal bilimci Prof. Yılmaz Esmer'in liderlik ettiği araştırmalara göre Türkiye'de insanların birbirlerine olan güveni, dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda yer alıyor.

Üstelik de zaman içinde gelişme yok.

Tabii bu durumun toplumsal, kültürel ve siyasal yapıyla çok yakından ilişkisi var:

Türkiye'nin feodal ilişkilerden kurtulamamış ve kentsel-endüstriyel-demokratik değerleri hazmedememiş olması tüm değerler sistemini yozlaştırmış.

Bireyselcilik, benmerkezcilik, bencillik, para ve kudrete tapınma, bağnazlık, otoriterlik ve hatta totaliterlik, topluma egemen olmuş.

Bunun sonucu olarak da başkalarına duyulan güven eksikliği tüm toplumu pençesine almış.

* * *

Ne yazık ki AKP, iktidara geldiği günden beri sergilediği "eylem ve söylem tutarsızlığı içinde" toplumdaki yaygın olan bu güven eksikliğini gidermek yerine pekiştirmiştir.

Hemen seçim zaferlerini takip eden saatlerde yaptığı "Kendine oy vermeyenler de dahil olmak üzere herkesin iktidarı olmak" konuşmaları, tam tersine yapılan partizanca uygulamalarla kendine oy vermeyenlerin güvenini yitirmesine yol açmıştır.

Adalet adına adaletin, eşitlik adına eşitliğin, sosyal devlet adına sosyal devletin, demokrasi adına demokrasinin, laiklik adına laikliğin, insan hakları adına insan haklarının yozlaştırılması bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden süreçler olarak, AKP iktidarına duyulan güveni zedelemiştir.

Aynı süreç ne yazık ki dış ilişkilerde de ortaya çıkmıştır:

ABD'ye verilen sözlerin yerine getirilmemesi, AB'ye yapılan taahhütler konusunda yan çizilmesi, İsrail, Ermenistan, Azerbaycan politikalarında verilen sözlerin, yapılan eylemlerle tutarsız olması, dış dünya açısından da AKP iktidarına duyulan güveni sarsmıştır.

* * *

AKP'nin rejimle olan kavgası...

Milli Görüş" gömleği mi Muhafazakar Demokrat" gömleği mi giydiği konusundaki belirsizlikler...

Batıya mı, Ortadoğuya mı yöneldiği soruları...

Dış politikayı, iktidarını güçlendirmek için teslimiyetçi bir biçimde kullandığına ilişkin kaygılar...

Açılım" adı altında ortaya attığı projelerin içini doldurmaktaki isteksizliği veya samimiyetsizliği...

Hep bu güvensizlik ortamının ardındaki önemli ögeler olarak akla geliyor.

* * *

Sanıyorum ki AKP lideri ile CHP liderinin buluşmasındaki "Kamera krizinin" "Kamera arkası" bu gerçeklerden oluşuyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional