Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HIFZI TOPUZ VE ABDÜLMECİT


 

Hıfzı Topuz aslında kendini gazeteci diye tanımlar.

Ama o bir gazeteciden çok daha ötededir:

İletişimin her alanında, özellikle radyoculukta uzmandır.

Tam bir kültür insanıdır.

Zaten yıllarca da UNESCO'da çalışmıştır.

TRT'de çok önemli işlevler yapmıştır.

Son derece çalışkandır.

Pek çok inceleme kitabı, anısı ve romanı vardır.

Türkçe, Fransızca ve İngilizce yayınladığı araştırma ve inceleme kitapları arasında Türk Basın Tarihi özel bir yere ve öneme sahiptir.

Anı kitapları arasında Paris'li Yıllar, Eski Dostlar, Fikret Mualla, Paris 68 hemen akla gelenlerdir.

Dünya çapında bir bilgi birikimine, keskin bir gözlem gücüne ve çok işlek bir kaleme sahip olan Hıfzı Topuz, son zamanlarda roman da yazmaya başlamıştır.

Tarihi romanlar yazar.

O güzel Türkçesi ile tarihsel olayları, tarihsel kişileri özel yaşamlarıyla, duygu ve düşünceleriyle okura aktarır.

İlk romanı 1998'de Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Meyyale'dir.

Meyyale yayınlanır yayınlanmaz büyük bir başarı yakalamış, hemen çok satanlar listesine girmiş ve uzun süre listenin başındaki yerini korumuştur.

O günden bu yana yayınlanan romanları şunlardır:

Taif'te Ölüm.

Paris'te Son Osmanlılar.

Hatice Sultan.

Gazi ve Fikriye.

Çamlıca'nın Üç Gülü.

Devrim Yılları.

Tavcan.

Başın Öne Eğilmesin.

Özgürlüğe Kurşun.

Ve nihayet yine Remzi'den çıkan son romanı Abdülmecit.

* * *

Abdülmecit romanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en bunalımlı dönemlerinden birini anlatır.

Büyük reformcu II. Mahmut'tan sonra 16 yaşında tahta geçen Abdülmecit, Osmanlı İmparatorluğu'nun keskin dönüşümlerine tanıklık etmiştir.

İşte Hıfzı Topuz, Abdülmect'in hayatını, Tanzimat dönemindeki Osmanlı Sarayını anlatmaktadır bu romanında.

Bildiğiniz gibi Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yandan Batılılaşmasını öte yandan da parçalanma sürecine girmesini simgeler.

Tabii Tanzimat deyince Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat adıyla dönem hakkındaki en önemli kitaplardan birini yazan Ord. Prof. Reşat Kaynar'ı anmamak olmaz.

Nitekim Hıfzı Topuz da, romanının kaynakçasında bu değerli hocamızın kitabına atıf yapmaktadır.

Abdülmecit, yayınlanır yayınlanmaz çok satan kitaplar listesinde birinci sıraya yerleşmiştir.

Bunun en önemli nedeni, İmparatorluğun kaderinin belirlendiği yıllarda saray entrikalarını, bir padişahın yaşamını, ruh halini, tam bir gerilim romanı havasında yansıtabilmiş olmasıdır.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin bu yıldönümünde, başka 12 Eylüllerin olmasını engellemek ancak tarih bilinciyle olanaklı olur.

Hıfzı Topuz bize bu tarih bilincini aşılayan bir yazardır.

Onun romanlarını okuyun.

* * *

Sevgili okurlarım, siz bu yazıyı okurken, ben bir toplantı dolayısıyla yurt dışına gitmiş olacağım.

İzninizle yazılarıma birkaç gün ara veriyorum.

Perşembe günü görüşmek üzere.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional