Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ERMENİ AÇILIMI III: SORUNU DOĞRU TEŞHİS ETMEK


 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sorun nedir?

Neyin açılımı yapılıyor?

* * *

Sorun sadece Türkiye ile Ermenistan arasındaki bir sınır kapısı açılımı mıdır?

Yoksa sorun Ermenilerin, "Soykırım" iddiaları ve bu iddialarına dayanarak, Türkiye'den toprak istemeleri midir?

Sorun sadece Türkiye ile Ermenistan arasında mıdır?

Yoksa onlarca ülkeye dağılmış olarak yaşayan ve "Diaspora" denilen Ermeni kökenlilerle Türkiye arasındaki bir sorun mudur?

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ meselesi ve Kafkaslardaki güç dengeleri sorunu ne ölçüde etkilemektedir?

Enerji hatları, Hazar petrolü, doğalgazı sorunun bir parçası mıdır?

Rusya ve Amerika ne ölçüde sorunun muhatabıdır?

* * *

Yukardaki sorulara verilecek yanıtlar, AKP iktidarının "Ermeni Açılımı" adı altında topluma sunduğu sorunun hiç de tek boyutlu, kolay çözülebilir bir sorun olmadığını göstermektedir.

Kanımca Ermeni Sorunu "Komşularla sıfır problem" adı altında, kulağa hoş gelen ama karmaşık uluslararası ilişkiler açısından hiçbir anlam ifade etmeyen basit sloganlara indirgenebilecek bir sorun değildir.

* * *

Soğukkanlı bir biçimde Türkiye'nin bu sorunla ilgili muhataplarını sıralarsak en kısa haliyle şöyle bir liste gelecektir önümüze:

 1. Ermenistan.
   
 2. Ermeni Diasporası.
   
 3. Azerbaycan.
   
 4. Amerika Birleşik Devletleri.
   
 5. Rusya Federasyonu.
   
 6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Dağlık Karabağ probleminin çözülmesi için oluşturulan Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak Fransa.
   
 7. Ve tabii hem enerji hatları hem de bölgedeki çıkarlar yönünden AB.

* * *

Bence Türkiye böyle karmaşık bir yapıda at oynatabilecek birikime ve güce sahiptir.

Ama bugünkü AKP iktidarı bu gücün ve bu birikimin farkında mıdır?

Daha doğrusu bu sorunu çözecek bilgiye, beceriye ve iradeye sahip midir?

Yoksa sadece ABD'nin güdümünde sürüklenip gitmekte midir?

* * *

Tüm ülkeyi bir korku imparatorluğuna dönüştüren, herkesi dinleyen, izleyen, kayda alan, kayıtları medyaya sızdırıp insanları teşhir eden, aydınları hapse atan, gençleri fişleyen, medya üzerinde siyasal, ekonomik ve mali baskı kuran, tarafsız yargı erkini siyasallaştırma çabalarına girişen, terör sorununu milliyetçilik tartışmalarının çıkmazlarında sulandıran ve çözümsüz hale getiren, muhalefeti hiçe sayan ve her kritik konuda kendi görüşlerini dayatan, Ermeni kilisesini camiye dönüştüren, Hrant Dink'in öldürülmesini engelleyemeyen, ihmalleri olanları cezalandıramayan AKP iktidarı hangi "ortak akılla" hangi "uzlaşma" ile hangi "kadrolarla" "Ermeni Açılımı" yapacak doğrusu merak ediyorum...

Keşke ABD'nin her dediği kayıtsız koşulsuz yapılarak ülke idare edilebilseydi!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional