Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"AÇILIM" MİLLİYETÇİLİKLE OLMAZ: BAYKAL'A KULAK VERİN


 

Bir süredir topluma "Kürt Açılımı" adıyla sunulan bir proje var...

İktidar bu projenin bir "devlet projesi" olduğunu öne sürüyor...

Muhalefet ise bunun bir ABD-AB-AKP projesi olduğu iddiasıyla "Devlet projesi" nitelemesini reddediyor...

* * *

Bence bu projenin en önemli yanlışı başta, adından kaynaklanıyor:

"Kürt Açılımı" ismi, bu projenin bir etnik grup ya da bir millet adına yapıldığı izlenimi veriyor...

Yani temelinde "milliyetçilik ideolojisi" yatıyor...

Konuya bir ırk ya da bir millet adına yaklaştığınız zaman, o toplumda yaşayan öteki ırkların, milliyetlerin de gündeme gelmesi kaçınılmazdır...

Tabii o toplumu oluşturan çoğunluğun ırk ya da milliyet kimliği de derhal ön plana çıkar.

Oysa günümüzde artık ırka ya da milliyete dayalı vatandaşlık anlayışı aşılmış, "demokrasi ve insan hakları" felsefesi çağımıza damgasını vurmuştur:

Bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan tüm insanlar, ırk, din, dil, milliyet, mezhep farkı olmaksızın eşit haklara sahiptir.

* * *

Vatandaş-devlet ilişkilerinde, demokratik hak ve özgürlükler konusunda "milliyete dayalı bir yaklaşımın" ya da böyle bir yaklaşımı ön plana çıkaran bir ismin birleştirici ve sorun çözücü olmasını beklemek hayalperestliktir.

Nitekim MHP'nin tepkileri, yapılan bu yanlışın doğal, normal ve beklenen sonuçlarıdır.

Bunu bile öngöremeyen "proje sahiplerinin" "Açılımın" bundan sonrasını başarıyla yönetebileceklerini beklemek en hafif deyimle aşırı iyimserlik olacaktır.

* * *

Çağdaş, demokratik ve insan haklarına dayalı rejimlerde "milliyetçi ideolojinin" ayrıştırıcı etkilerini bertaraf etmek için "dinciliğe" başvurulması ise ayrı ve katmerli bir yanlış olur.

Çünkü dincilik ideolojisi zaten özünde demokrasiye ve insan haklarına karşı, totaliter bir felsefedir.

Nitekim, Malezya, Afganistan, Irak ve nihayet Kuzey Irak ile Filistin'in Hamas denetiminde olan bölgesindeki son gelişmeler bunun en güzel örneğidir.

* * *

Aslında AKP içinde bunu gören ve dile getiren bir politikacı da vardır:

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu açılımın aslında bir "Demokrasi Açılımı" olduğunu dile getirmiş, ama kimseden doğru dürüst bir destek alamamıştır.

Belki de bunda, RTÜK Başkanı Zahid Akman olayında yitirdiği prestijin etkisi vardır ama kanımca kendisine haksızlık edilmiştir.

* * *

Gözden kaçan çok önemli bir nokta da ortada CHP'nin çeşitli tarihlerde "demokratik felsefeye" dayalı olarak ürettiği "Reform Planlarının" veya moda adıyla "Açılımların" olmasıdır.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da son günlerde sürekli olarak bu "Demokratik Açılımın" ilkelerini vurgulamaktadır.

Ama gözünü hırs bürümüş olan içteki ve dıştaki politikacılar, farklı nedenlerle bu gerçeği görmemekte veya görüyorlarsa bile göz ardı etmektedir.

Hadi diyelim ki dıştan bu projeyi empoze edenlerin neden milliyetçi bir yaklaşımı tercih ettikleri ve Türkiye'yi birleştirici değil, bölücü işlev de yapsa, kendilerinin bölgedeki çıkarları için böyle bir ideolojiyi benimsedikleri anlaşılabilir.

Ama ya içerdeki iktidar sahipleri?

Nasıl bu kadar aymaz olabilirler!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional