Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BAYKAL'IN TARİHİ KONUŞMASI, AB'NİN DERİN UYKUSU


 

Deniz Baykal, 13 Temmuz'da CHP olağanüstü grup toplantısında, kamuoyunda "Geceyarısı baskını" olarak nitelendirilen son yargı düzenlemeleri konusunda tarihi bir konuşma yaptı.

Bu konuşma bugünkü Türkiye'yi tarif ettiği gibi, yarınki Türkiye'nin yeniden inşası için bir yol haritası niteliği de taşıyordu.

Tarihe tanıklık etmek için bu konuşmanın anahatlarını özetliyorum.

* * *

"Sayın Cumhurbaşkanı bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu bile bile onayladı."

Doğru söylüyor.

Yasanın Anayasa'nın 145'inci maddesine aykırı olduğu gayet açıktır.

" 'Bu yasa, darbe girişimlerini önlemek için getirilmiş bir düzenlemedir' iddiası AKP'nin yarattığı bilgi kirliliğidir. Bu doğru değil."

Doğru söylüyor.

Çünkü zaten "TCK'da, darbe yapanların, sivil mahkemelerde yargılanmasına yönelik düzenlemeler vardır."

"Düzenlemenin, AB'nin talebi doğrultusunda yapıldığı söylemi, AKP'nin karartmasıdır."

Doğru söylüyor.

Çünkü "AB'nin askerlerin askeri mahkemede yargılanmaması doğrultusunda hiçbir talebi yoktur."

"Türkiye'de askeri vesayet olmamalıdır. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan vesayeti de olmamalıdır.

Şu anda Türkiye'de söz konusu olan askeri vesayet değil, Tayyip Erdoğan vesayetidir. Sorun budur."

Doğru söylüyor.

Çünkü "Bu iktidar her geçen gün hukuk engellerini, demokratik engelleri bin bir dereden su getirerek bazen parlamento çoğunluğunun verdiği olanakla, bazen AB'nin sağladığı imkanlarla aşmaya ve vesayetini pekiştirmeye çalışıyor."

"İktidar, medyayı ve sivil toplum örgütlerini baskı altına aldı."

Doğru söylüyor.

Çünkü "Bugün medyanın önemli bir kısmı iktidarın kontrolü altındadır. Onun şakşakçısı durumundadır. Bu amaçla yaratılmıştır ve bu amaçla faaliyet göstermektedir.

Öte yandan tam hakimiyet kuramadığı, tam kontrol altına alamadığı, hâlâ muhalefet yapma konumunu korumak isteyen medya da olağanüstü, hiçbir demokratik toplumda tasavvur edilemeyecek baskılara maruzdur. Her türlü baskı, sindirme, yıldırma, diz çökertme, teslim alma uygulaması kararlı bir biçimde götürülmektedir."

"Yargı AKP iktidarı döneminde çok büyük tahribata uğramıştır."

Doğru söylüyor.

Çünkü "Daha geçenlerde önemli bir davayı götürmekte olan bir yargıç çok önemli bir gerekçeyle davadan çekilme kararını ifade etti. Yargıç, 'Üzerimde kurumsal baskı var' diyerek davadan çekilme kararı almıştır. Bu durumu hukuk devletiyle bağdaştırmak kesinlikle mümkün değildir.

Peki bu resmi baskı sadece o hakime mi yapılıyor? O baskıya maruz kalan başka hakimler yok mu?

Tıpkı medyada olduğu gibi yargıda da bir vesayet anlayışı, yargıyı vesayeti altına alma anlayışı çok açık bir siyasi gerçek olarak önümüzde duruyor."

"Faşizm askeri kumandası altına almış olan bir sivil hegemonya rejimidir."

Doğru söylüyor.

Çünkü "Darbeyi sadece askerler yapar diye bir şey yok. Darbeyi siviller de yapar. Faşizm askeri kurumların sivil kurumlar üzerinde tahakküm ve vesayet kurduğu bir rejim olmak zorunda değildir. Çoğu kere faşizm sivil kurumların ve sivil kişilerin askeri kurumlar üzerinde vesayet kurduğu bir rejimdir."

* * *

Baykal bu saptamalarının arkasından üç tane de öneri sıralıyor:

  1. Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklarını tümüyle kaldıralım.
     
  2. Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunu iktidarın vesayetinden kurtaralım.

    Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan Adalet Bakanı'nı ve Müsteşarını çıkartalım, hakim savcı alımını Hakimler Yüksek Kurulu'na bırakalım.
     

  3. Vergi idaresini iktidarın vesayetinden kurtaralım, özerk yapıya kavuşturalım.

Arkadan Başbakan'a sesleniyor:

"Madem AB diyorsun gel Türkiye'yi gerçek Avrupalı yapalım."

* * *

Baykal konuşuyor, Avrupa Birliği kulaklarını Türkiye'den yükselen demokrasi çığlıklarına kapamış, UYUYOR.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional