Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

NEOFAŞİZM VI: NASIL MÜCADELE EDİLİR?


 

Neofaşizmle mücadele yöntemleri klasik faşizmle mücadele yöntemlerinden farklı değildir:

1) Yılmadan demokratik rejimi, hukuk devletini, temel insan hak ve özgürlüklerini sürekli savunmak.

Bunu yaparken demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelmek, asla ırk, din, dil, mezhep, azınlık, çoğunluk ayrımı gözetmemek.

2) Tarih saptırmalarını önlemek, gerçek tarihi bilgiler üzerinde ısrarcı olmak.

Başta Türkler olmak kaydıyla hiçbir ırkı, milleti, dini, mezhebi yüceltmemek ve tabii aşağılamamak!

Her durumda tarihsel gerçeklere bağlı kalmak ve bu gerçekleri kendi bağlamlarında değerlendirmek.

3) Temel siyasal, toplumsal ve hukuksal kavramların çarpıtılmalarını önlemek.

Demokrasi, laiklik, hukuk devleti gibi toplumlarüstü nitelik taşıyan evrensel kavramların, nasıl tanımlandığı belirsiz "milli güvenlik" veya "milli irade" gibi kaygılarla sulandırılmalarına, yozlaştırılmalarına karşı çıkmak.

4) Demokratik rejimi işlevsel kılmak, iç ve dış sorunların demokratik yöntemlerle ele alınabileceğini ve çözülebileceğini göstermek.

5) Faşizm milliyetçiliği nasıl istismar ettiyse, neofaşizmin de küreselleşmeyi öyle istismar ettiğini görerek bu kavramları makul, normal ve doğru yerlerine oturtmak, diktatörlük yolundaki saptırmalara karşı çıkmak.

Hem milliyetçiliği, hem de küreselleşmeyi toplumun demokratik hukuk devleti yapısı içinde algılamak.

Milliyetçiliği vatandaşların birlikte yaşama iradesi olarak eşitlikçi ve demokratik bir içerikle, küreselleşmeyi de çağdaş toplumla eşit ve adil bir bütünleşme olarak algılamak ve böyle olmaları için çalışmak.

6) Azınlık statüsünde olan ve olmayan bütün grupları vatandaşlık haklarından, toplum refahından eşit ve adil biçimde yararlandırmak.

Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin azınlık haklarına sadece bireysel olarak değil, kurumsal ve örgütsel olarak da riayet etmek.

Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı herkesin eşit olduğunu hiç unutmamak, kendilerini değişik kimliklerle tanımlayan vatandaşların, tabii en başta Kürtlerin farklı muamele görmelerini önlemek.

7) Faşizmin ve neofaşizmin en önemli araçlarından olan siyasal örgütlenmeyi düzenleyen yasaları her türlü diktatörlük eğilimini engelleyecek biçimde temizlemek.

Anayasa mahkemesinin "antifaşist" ve "antineofaşist" denetimini güçlendirmek.

8) Faşizmin ve neofaşizmin dogmatik yeni kuşaklar yetiştirme projelerine izin vermemek.

Eğitimde çağdaşlığa, araştırmaya, sorgulamaya, demokratik ilkelere dayalı bir programda ısrarlı olmak.

9) Hukuk açısından gerek anayasanın gerekse yasaların temel hak ve özgürlükleri sınırlayan ve kısıtlayan hükümlerini temizlemek.

Adli sistemin aynen faşizmde olduğu gibi, neofaşizmde de bireyleri baskı altına alan yanlış uygulamalarına karşı tavır koymak.

Savcıların ve yargıçların da hukuk devleti ilkelerinden sapmalarına, neofaşizmin araçları olmalarına asla izin vermemek.

Bunun için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan Adalet Bakanı ve Müsteşarını çıkararak bu kurumun tarafsızlığını sağlamak, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunu doğrudan HSYK'ya bağlamak.

10) Demokrasinin en önemli araçlarından bir olan medya özgürlüğünü ödünsüz olarak korumak.

İktidarın medyayı denetlemesine izin vermemek, ama medyanın neofaşizmin en önemli araçlarından biri olduğunu da akıldan çıkarmadan, haysiyet cellatlığına, hukuk dışı saldırılara karşı önlem almak.

* * *

Bunları kim mi yapacak?

Siz, ben, o...

Bizim seçtiğimiz politikacılar...

Mücadele zaten bu demektir:

Demokrasi gökten zembille inmez, kazanılır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional