Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HEM TOPLUMSAL BARIŞ HEM REJİM TEHLİKEDE


 

Türkiye'deki son gelişmeler hem toplumsal barışı hem de rejimi tehlikeye sokmuş görünüyor.

Bunu ben söylemiyorum...

Anayasa Mahkemesi Başkanı söylüyor.

* * *

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşması yandaş medyada yeterince yankı bulmadı.

Bazı çok satan yandaş gazeteler konuşmayı birinci safyadan görecek kadar bile önemsemediler.

Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde yapılan, baroların ve akademisyenlerin hukuk devletini savunan bildirisi ile aynı güne rastlayan bu konuşma, son dönemde ülkemizin içinde bulunduğu bunalımı çok iyi yansıtıyor, bu bunalımın yol açtığı tehlikeleri bütün açıklığıyla ortaya koyuyordu.

* * *

Türkiye'deki hassas kırılma noktaları bellidir:

Birinci kırılma mezhep ekseninde yaşanır:

Alevi yurttaşlarımıza farklı gözle bakılır ve bu çağ gerisi uygulama toplumu rahatsız eder.

Zaman zaman bu ayrımcılık, Sivas ve Kahramanmaraş olaylarında olduğu gibi şiddete de dönüşmüştür.

İkinci kırılma etnik eksende yaşanır:

Etnik kökene dayalı bir ayrımcılığın Türkiye'yi uzun yıllardır meşgul eden bir terör örgütü ile desteklenmesi, bu hassasiyetin önemini ve yarattığı tehlikenin büyüklüğünü arttırmaktadır.

Bu mezhepsel ve etnik kırılma noktaları ne yazık ki, küresel dönemde daha da belirginleşti ve Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasında önemli bir rol oynamaya başladı.

Üçüncü bir kırılma noktası Çok Partili Rejime geçildiğinden beri, iktidarların demokrasi ihlallerinde ortaya çıkmış, hukuk devletine aykırı uygulamaların yarattığı gerilimlere ek olarak yaygınlaşan terör ve güvensizlik ne yazık ki ortamı zaman zaman demokratik rejimdeki kesintilere kadar götürmüştür.

* * *

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın şu sözleri dikkat çekicidir:

"Yasaları uygulama aşamasındaki özensizlikler insanların haysiyet ve şerefi üzerinde onarılması güç yaralar açmaktadır...

Yok edilen insanlık onurunun doğurduğu öfke, demokrasiden ve hukuk devletinden intikam alma duygusuna dönüşmeden gerekli olan her türlü düzenleme acilen yapılmalıdır..."

* * *

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'nin mezhepsel ve etnik hassasiyetlerine ek olarak rejim tartışmaları, insan hakları ihlalleri ve bu ihlallere karşı olan tepkiler, üçüncü kırılma noktasını da yeniden gündeme getirmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı açıkça, demokrasi ve hukuk devleti yapısı içinde yapılan yanlış uygulamaların, hem demokrasiyi hem de hukuk devletini yıprattığını, insan hakları ihlallerinin rejime olan inancı sarstığını vurguluyor.

Adı anılmamakla birlikte hem barolar bildirisinin hem de konuşmanın hedefinde Ergenekon denilen dava ve Anayasa Mahkemesi yargıçları üstündeki baskıların olduğu açık.

* * *

İktidarın demokrasi karşıtı, insan haklarını ihlal eden, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamaları uzun zamandır gündemi işgal ediyor.

Artık barolar, akademisyenler ve Anayasa Mahkemesi de isyan etti.

Ne bulunan silahlar ne terör örgütlerine karşı girişilen operasyonlar ne de medyatik yargılamalar ve suçlamalar, demokrasi ve hukuk devleti kurallarının ihlalini unutturabilir...

Demokrasinin ve hukuk devletinin yozlaştırılması toplamda yeni kutuplaşmalara, yeni bunalımlara yol açar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional