Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

McCARTHY KİMDİR? McCARTHYİZM NEDİR? -I-


 

Günümüz dünyasında ve Türkiyesinde olup bitenleri anlamak için modellere, örneklere gereksinmemiz vardır.

Tarih ve toplumbilim bize böyle modeller sağlar.

* * *

McCarthy, 1950'li yıllarda Amerika'da yaşanan cadı avının sorumlusu olan politikacıdır.

Kendi kirli siyaseti için, FBI'ın ve medyanın da yardımıyla, masum insanları karalamış, ülkesinin aydınlarını komünistlikle itham etmiş, pek çok kişinin hayatını karartmış, bir çok profesörün, sanatçının kariyerini mahvetmiş ve hatta intiharlara neden olmuştur.

* * *

McCarthyizm, demokratik bir ülkede siyaseti, devlet mekanizmasını ve medyayı kullanarak çamur atma, karalama yoluyla insanları haksız yere itham eden ve suçsuzları cezalandıran, toplumun temel hak ve özgürlüklerini zedeleyen, demokrasiyi istismar ederek bütün toplumu baskı altına alan antidemokratik bir uygulamanın adıdır.

* * *

McCarthyizm'in önemi demokratik bir toplumda yaşanmış olmasından gelir.

Demokratik bir toplumda, devlet gücünün, istihbaratın, siyasetin ve medyanın nasıl kötüye kullanıldığını ve bu kötüye kullanmanın ne korkunç sonuçlar doğurduğunu gösterir.

Komünizm karşıtlığı ve demokrasi koruyuculuğu maskesi altında, insanların nasıl baskı altına alındığının tipik bir örneğini oluşturduğu için önemlidir.

* * *

Üzerinden yarım yüzyıl geçtikten sonra bu korkunç uygulama artık bütün boyutlarıyla açığa çıkmıştır.

Yazılan anılar, otobiyografiler, bu trajedinin perde arkasını, ilişkilerini tümüyle ortaya dökmüştür.

Amerikan siyasal tarihinin bu kara lekesi artık tüm politikacılar için bir model olmuştur:

İyi niyetliler için sakınılması ve engellenmesi gereken, kötü niyetliler için ise yararlanılacak bir model!

* * *

Olayın merkezinde üç isim yer almaktadır.

Kişiliği bozuk kirli bir politikacı:

Joseph McCarthy.

FBI'ın antikomünistliğiyle ünlü başkanı:

J. Edgar Hoover.

Politikacılarla iç içe bir gazeteci:

Jack Anderson.

* * *

FBI'ın rolünü, William Sullivan adlı bir ajan sonradan, "Gerekli olan bütün bilgileri ona aktararak Senotadaki McCarthy soruşturmasını biz sağlamıştık" diye açıkça belirtmiştir.

Anderson ise McCarthy ile olan ilişkisini ve yaptıklarını Confessions of a Muckraker (Bir Skandal Gazetecisinin İtirafları) adlı otobiyografisinde açıklamıştır.

* * *

Görüldüğü gibi bu cadı avının, demokratik bir ülkedeki bu antidemokratik uygulamanın itici gücü, senatör-FBI başkanı-gazeteci üçlüsüdür.

Zaten uygulamanın bu denli etkili olmasının, bütün toplumu boyunduruk altına almasının ve pek çok kişinin hayatını söndürebilmesinin ardındaki güç de bu üçlünün ittifak ederek yarattığı kamuoyu ortamından gelmektedir:

Siyaset, istihbarat ve medya!

Hele bunlara bir de yargıyı eklerseniz...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional