Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AMERİKA'DAKİ OBAMA, DÜNYADAKİ OBAMA, TÜRKİYE'DEKİ OBAMA


 

Uluslararası arenadaki her önemli olayın, her lider kişinin en azından üç boyutu vardır:

Kendi ülkesi açısından anlamı...

Dünya bağlamında sonuçları...

Ve bizim ülkemiz bakımından önemi...

* * *

Obama'nın başkan seçilmesi Amerika açısından gerçek bir devrimdir...

Bu devrimin önemini anlamak için Amerika'daki ırkçılığın boyutlarını ve tarihini iyi bilmek gerekir...

Siyahlar bu ülkeye köle olarak getirilmiş, köle olarak toplumla bütünleşmişlerdir...

Bu yüzden daha yüz elli yıl kadar önce ülkede bir iç savaş yaşanmıştır...

Köleliğe son veren bu iç savaştan sonra yıllarca, siyahlara köle muamelesi devam etmiş, ayrımcılık uygulanmıştır...

Bu açıdan bir siyahın başkan seçilebilmesi, Amerika'da pek çok kişinin rüyasında bile görse hayra yormayacağı bir devrimdir...

Üstelik Obama, pek çok Amerikalı'nın çok rahatsız olduğu Bush yönetiminden sonra ve bir ekonomik kriz döneminde umut olarak ortaya çıkmıştır...

* * *

Amerika'nın dünya liderliğine soyunmuş olması ve askeri gücünü de kullanarak böyle davranması bu ülkedeki siyasal değişme ve gelişmeleri uluslararası ilişkiler ve dünya düzeni açısından da önemli kılmaktadır...

Obama, tek yönlü dayatmacı uluslararası politika yerine, müttefikleri ve karşıtlarıyla diyalog arayan bir dış politikanın altını çizmektedir...

Evet, ABD'nin dış politika hedeflerinde bir değişiklik yoktur...

Evet, hegemonya stratejisi sürmektedir...

Ama yöntem olarak savaş yerine diyalogun kullanılması anlamsız bir değişiklik midir?

Tek bir insanın bile hayatının kurtulması (eğer o insan sizseniz) önemli değil midir?

Zorba bir liderlik ile, diyalogcu bir liderlik arasında, yol açılan hasarlar açısından fark yok mudur?

* * *

Türkiye açısından Obama'nın önemi birkaç bakımdan gündemdedir:

 1. ABD, Türkiye'nin laik ve demokratik rejimini ılımlı İslam'a doğru kaydırmaktan, siyasal İslam'ı desteklemekten vazgeçecek midir?
   
 2. Ermeni sorunu açısından Türkiye'ye yapılan siyasal haksızlıklara direnebilecek midir?
   
 3. Kürt sorunu bakımından Türkiye'deki ayrılıkçı akımlara verdiği desteği kesebilecek midir?
   
 4. Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da izleyeceği politikalar açısından Türkiye'den bekledikleri ile, ülkemizin çıkarlarını ne ölçüde bağdaştırabilecektir?
   
 5. Kendi politikaları için ülkemizden isteklerini belirtirken, Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Suriye, Irak ve Yunanistan gibi komşularıyla olan ilişkilerini ve sorunlarını dikkate alacak mıdır?
   
 6. Enerji nakil hatları açısından Türkiye'deki projelerle ilgili politikası ne olacaktır?

Bütün bu soruların yanıtları Türkiye'nin sadece bugününü değil, yarınını da etkileyecektir...

Obama, Türkiye açısından da kendi ülkesinde olduğu kadar önemli gibi görünüyor...

Dilerim zaten bir şeytan üçgeninin ortasında yaşayan ülkemizi ateşe atacak yaklaşımlarda bulunmaz...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional