Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN BÜYÜK YÜKÜ


 

Toplumsal ya da siyasal koşullar zaman zaman kimi insanların ya da kurumların üzerine olağanüstü sorumluluklar yükler...

Türkiye, yarın gideceği seçimler açısından Yüksek Seçim Kurulu'nun sırtına böyle bir yük yüklemiştir:

Seçmen sayısında milyonları aşan şaşırtıcı yükseliş...

Bir seçmenin birden fazla kez oy kullanmasını önleyen silinmez boya uygulamasından vaz geçilmesi...

Seçmen listelerinin oluşturulmasında, fiili süreci yargıdan alıp idareye veren yeni uygulama...

Bu listelere yazılma konusunda uygulamada ortaya çıkan boşluklar, yanlışlar ve sıkıntılar...

Bilgisayarlara veri girişinde ve kullanılan programlarda ortaya çıkabilecek sorunlar...

Yüksek Seçim Kurulu'nun sorumluğunu birdenbire kritik bir noktaya taşımıştır.

* * *

Yüksek Seçim Kurulu konusunda önyargılıyım:

Bu kurulun üstüne düşen görevleri eksiksiz ve en titiz biçimde yerine getireceğini düşünüyorum...

Belki de bu önyargımın altında yargıçlara duyduğum büyük saygı ve güven var...

Bilmiyorum...

Belki haklıyım...

Belki de haksız...

Ama her tür mahkemede, her yerde görev yapan yargıçlara genel olarak güveniyorum...

Üst mahkemelerin yargıçlarına ise özellikle güveniyorum...

* * *

Seçimlerin dürüstlüğü hiç kuşkusuz şeffaflığında yatar:

Oy vermek gizli olacak...

Sandıklardaki oy sayımı açık, herkesin denetleyebileceği biçimde yapılacak...

Sonuçların toplanmaları yine gözlemcilerin denetiminde açık olarak gerçekleştirilecek...

Sandık sonuçları ve bu sonuçların toplanmasıyla ulaşılan sayılar, tutanaklara bağlanacak ve herkes tarafından denetlenebilir olacak...

Tutanaklar gözlemciler tarafından imzalanacak...

Birer nüshaları kendilerine verilecek...

Ve bütün bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nin İnternet sitesinde yayınlanacak...

Böylece bütün vatandaşlar seçimlerin her aşamasına tanık olacak, her sayının doğruluğunu denetleyebilecek.

* * *

Burada önemli olan, her seçim bölgesindeki oy sayılarına ulaşılırken kullanılan sandık sonuçlarından itibaren bütün aşamalardaki oyların Yüksek Seçim Kurulu'nun İnternet sitesinde ilan edilmesidir.

Ancak böylece her vatandaş, hem sandıklardaki sonuçları hem de bunların toplanmasıyla ortaya çıkan sayıları görmek ve gerçeğe uygunluklarını denetlemek olanağına sahip olur.

Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçim sonuçlarını, yapılan bütün hesaplamalarla birlikte sandık bazındaki sayılara kadar sitesine koyması gerekir...

* * *

Biliyorum bu çok kolay bir iş değil...

Pek çok teknik engelin aşılması gerekebilir...

Ama Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorum...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional