Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SANDIK


 

Pazar günü seçim sandığına gidiyoruz.

Sandık yani seçim, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur...

Gerekli koşuldur ama yeterli değildir...

* * *

Demokrasinin işlemesi için sandığa mutlaka gidilmesi gerekir.

Bir kez gitmek de yetmez...

Belli aralıklarla muntazam olarak gidilmesi gerekir.

Belli aralıklarla gidilmeyen sandık, sahtedir...

Tek bir kez, tek bir seçim için konulan sandık...

Demokrasinin değil, diktatörlüğün aracıdır.

* * *

Rejimin temel hak ve özgürlüklerini budayan...

Liderleri ömür boyu yönetici yapan...

Yöneticileri değiştirme olanağı tanımayan sandıklar...

Aldatmacadır.

* * *

Sandığa gidildiğinde:

Aralarında tercih yapılacak...

Birbirinin aynı olmayan...

Aralarında gerçekten farklılık olan seçenekler...

Birbirinden farklı partiler...

Biribirini eleştiren farklı liderler olmalıdır.

* * *

Siyasal partilerin varlığı sandığın vazgeçilmez koşuludur.

Birbirinin aynı partiler...

Aynı programlar...

Aynı liderler arasındaki seçim için gidilen sandık...

Gerçek sandık değildir.

* * *

Sandığa gitmeden önce:

Bütün partilerin...

Bütün liderlerin...

Önümüze getirilen bütün gerçek seçeneklerin...

Kendilerini seçmene anlatmak için kullanabilecekleri olanaklar eşit olmalıdır.

* * *

Devletin olanakları, başta iktidar partisi olmak kaydıyla hiçbir parti tarafından rakiplerine karşı haksız rekabet yaratacak biçimde kullanılamamalıdır...

Devletin temsilcileri, başta valiler ve emniyet müdürleri olmak kaydıyla, bütün partilere, bütün liderle eşit davranmalı, aynı mesafede durmalıdır...

* * *

Sandığın demokratik olması için temel hak ve özgürlükler eksiksiz olarak kullanılabilmelidir.

İfade özgürlüğü...

Medya özgürlüğü...

Örgütlenme özgürlüğü...

Siyasal parti kurma özgürlüğü...

Muhalefet etme özgürlüğü...

İktidara aday olma özgürlüğü...

Propaganda özgürlüğü...

Tam olarak işlemelidir.

* * *

Benim asıl sözüm seçmene:

Sandığa gitmeyen...

Demokrasi için gerekli olan adımı atmayan...

Tercihini yapmayan...

İlgisiz ya da küskün seçmen demokrasinin engelidir.

* * *

Bu seçimde ekonomik krizin ve yolsuzlukların sandığa ne kadar yansıyacağına seçmen karar verecek:

Sandığa gitmeyerek değil, sandığa giderek...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional