Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ELLİ YILLIK HAZIMSIZLIK


 

Gabriel Garcia Marquez'in "Yüz Yıllık Yalnızlık" romanını duymayan var mıdır?

Yazımın başlığını ondan esinlenerek koydum:

Yaşananlar gerçek ama sanki gerçek değil...

Sanki fantastik bir karabasan...

* * *

Gazeteciler tutuklanıyor...

Yazarlar tutuklanıyor...

Politikacılar tutuklanıyor...

Yasalar nedense hep muhalifleri cezalandırıyor...

Evrensel hukuk kurallarına uyulmuyor...

İnsanların temel hak ve özgürlükleri ihlal ediliyor...

Siyasal baskı basını, aydınları bunaltıyor...

İktidar "Vatan Cephesi" ile toplumu ikiye bölüyor:

Bir yanda iktidar yandaşları, vatanseverler, demokratlar, öte yanda muhalifler, hainler...

Ve bütün bunlar demokrasi adına yapılıyor...

* * *

Sevgili okurlarım, sanmayın ki bugünü anlatıyorum:

Bu anlattıklarım İsmet İnönü'nün büyük umutlarla uygulamaya koyduğu "Çok Partili Rejim" ile iktidara gelen Demokrat Parti döneminde, 50 yıl önce yaşananlar:

Ünlü gazeteci Metin Toker ile Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Ankara Hilton denilen cezaevinde aynı koğuşta tutuklu...

İktidar, kendi hukukunu uyguluyor, muhalifleri darbecilikle suçluyor ve özel olarak kurduğu "Tahkikat Komisyonu" aracılığı ile yargılıyor...

Basın ve muhalefet "hırsıza hırsız demek için" hırsızlıkları "İspat hakkı" istiyor:

İktidar, "İsmail Hakkı mı, o da kim?" diye dalgasını geçiyor...

Seçimlerde iktidara oy vermeyen Kırşehir ili, ilçe yapılarak cezalandırılıyor...

Yeni seçimler kapıda...

İktidar "Vatan Cephesi" adıyla yeni bir hareket yaratmış, herkes ona katılmaya zorlanıyor...

Bu cepheye katılanlar "Vatansever"...

Katılmayanlar tabii ki "Vatanını Sevmeyenler"...

Ve bütün bunlar, "Çok Partili Demokrasinin" uygulamaya konulmasıyla, demokrasi sayesinde sandıktan çıkan, iktidar olan ve demokratik rejimi geliştireceğine inanılan Demokrat Parti iktidarı tarafından, demokrasi adına yapılıyor...

* * *

12 Mart 2009'da, Demokrat Parti iktidarının yukarda özetlenen "demokratik marifetlerinden" elli yıl sonra...

Medyanın ünlü isimleri, altmıştan fazla yazar, televizyoncu, sanatçı, tutuklu bulunan Mustafa Balbay için düzenlenen imza gününde Cumhuriyet gazetesinde, onun yazdığı kitapları imzalıyor...

* * *

Elli yılda hazmedilemeyen "Çok Partili Düzen"...

Elli yılda politikacılar tarafından özümlenemeyen demokratik hak ve özgürlükler...

Elli yılda hâlâ benimsenemeyen ifade ve basın özgürlüğü...

Demokrat Parti iktidarının "marifetlerinden" yarım yüzyıl sonra, altmış yıllık "Çok Partili Düzen" deneyiminin sonunda, yeniden "medya özgürlüğünü" savunmak için bir araya gelen aydınlar...

* * *

21. Yüzyıl Türkiyesinde, Avrupa Birliği rüyasının karabasana dönüşmesinin öyküsüdür bu tekrar izlenen trajik film...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional