Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİNNAZ TOPRAK ARAŞTIRMASI: "MİKRO FAŞİZM"DEN MAKRO TOTALİTERLİĞE


 

Prof. Binnaz Toprak, sayısız araştırmaya imza atmış, pek çok yayını olan değerli bir biliminsanıdır.

Bugüne dek yönettiği bütün araştırmalar, yaptığı yayınlar, hem övülmüş, hem eleştirilmiş, ama hepsi toplumun çok önemli sorunlarını gündeme getirmiştir.

Eşi Prof. Zafer Toprak da çok değerli bir biliminsanı olan Binnaz Toprak, Türkiye'nin övündüğü, uluslararası ünde ve değerde bir meslektaşımızdır.

* * *

Toprak'ın son araştırması, toplumda demokrat ve laik yaşam sürdürenlerin, "siyasal İslam" baskısı altında dışlandıklarını, "ötekileştirildiklerini" ortaya koymuştur.

Toprak araştırması, demokrat ve laik yaşam biçiminin "ötekileştirilme" bulgusunu tesbit ederken, süreç içinde iki önemli olguya daha rastlamıştır:

Birinci olgu, "ötekileştirilme" sürecinin doğrudan doğruya AKP'nin siyasal iktidarı ile organik bir bağ oluşturmasıdır.

Bir başka deyişle, AKP'nin yerel ve merkezi yönetimlerdeki iktidarı, demokrat ve laik yaşam biçiminin siyasal İslam tarafından baskı altına alınmasını desteklemiş, yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir.

İkinci olgu ise bu baskının toplum içinde yaygınlaşması ve derinleşmesinde "Fethullah Gülen cemaatinin" etkili olmasıdır.

Araştırmacıların deyişiyle, araştırma süreci sırasında Gülen cemaati üzerinde özel olarak durulmamış ama araştırmanın her aşamasında ve yerinde bu cemaat öne çıkmış, zorunlu olarak araştırma bulguları arasında yer almıştır.

* * *

Demokrat ve laik yaşam biçiminin yabancılaştırılması, "ötekileştirilmesi" olgusu toplumun dikkatine ve gündemine Prof. Şerif Mardin'in sözleriyle "mahalle baskısı" olarak girmişti.

Daha önce "İttihatçılar", "Din ve İdeoloji", "Saidi Nursi" konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mardin, "mahalle İslamı" dediği sokaktaki dinci anlayışın İttihatçılardan beri gerçek İslam ve toplum üzerinde baskı oluşturduğunu, bu baskının günümüzde giderek siyasal iktidarı da emrine alma ve tüm toplumu totaliterleştirme tehlikesinin belirdiğini vurguluyordu.

İslam Felsefesi uzmanı Prof. Şahin Filiz, Mardin'in üzerinde durduğu bu olgunun düpedüz "Mikro Faşizm" olduğunu belirtmişti.

Şimdi Binnaz Toprak araştırması bu "mahalle baskısının" veya "Mikro faşizmin", iktidarın da desteğiyle tam bir Totaliter İslamcı rejime dönüşmekte olduğunu gösteriyor.

Hem araştırmaya hem de Toprak'a yönelik eleştiriler ve suçlamalar bu gerçeğin açığa çıkmış olmasından dolayıdır.

* * *

AKP iktidarının kökü zaten "Milli Görüş" denilen "Totaliter İslamdaydı".

Klasik Milli Görüş'ün Antiamerikan ve Antiemperyalist yaklaşımını terk eden ama siyasal ve toplumsal hedeflerini sürdüren AKP, uzun süre kendini "muhafazakar demokrat" maskesi altında gizledi.

Kendilerine "liberal aydın" diyen ama Moskova çöktükten sonra esas özellikleri Washington ve Brüksel çizgisinde siyaset yapmak olan kişilerin desteğini de aldı.

Aslında bu destek "bile bile ladesti":

Çünkü bu desteği verenler de AKP'nin Totaliter İslam'dan vazgeçmediğini, AB ve ABD çizgisindeki bir politikanın geçici ve aldatmaca olduğunu biliyorlardı.

Şimdi Toprak araştırması artık "sahte liberallerin" maskelerini de düşürüyor:

Bundan sonra "bile bile lades" yapamayacaklar.

Bu nedenle, bütün marifetleri ortaya dökülen Fethullah Gülen cemaati yandaşlarıyla, AKP otlakçılarının, araştırmaya ve Toprak'a karşı olan saldırılarına destek veriyorlar...

Ama artık "Totaliter İslam" eğilimleri o denli güçlendi ki, kendileri bile bir süre sonra bu toplumda özel yaşamlarını istedikleri gibi sürdüremeyeceklerini görecekler...

Aslında Prof. Eser Karakaş gibi birkaç kişi bu "totaliter gidişi" görmeye başladı ama, ötekiler başlarını kuma gömmekte direniyor...

Dilerim hem kendileri hem de tüm toplum için çok geç olmadan başlarını kumdan çıkarır ve gerçekleri fark ederler...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional