Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN AKP KARARI


 

İşe, sakin sakin bazı sorular sorarak başlayalım:

Toplumsal yapı mı iktidarı belirler, iktidar mı toplumsal yapıyı?

Toplumsal yapı mı hukuku belirler, hukuk mu toplumsal yapıyı?

Toplumsal yapı mı eğitimi belirler, eğitim mi toplumsal yapıyı?

Toplumsal yapı mı medyayı belirler, medya mı toplumsal yapıyı?

Toplumsal yapı mı sermayeyi belirler, sermaye mi toplumsal yapıyı?

Ve son olarak, belki de ilk sormamız gereken soru:

Toplumsal yapı mı dış dünyadan etkilenir, dış dünya mı toplumsal yapıdan?

* * *

Soruları biraz daha özelleştirmek belki konuyu daha da aydınlatabilir:

Hukuk mu rejimi belirler, rejim mi hukuku?

Anayasa hukuku mu siyasal iktidarı denetler, siyasal iktidar mı Anayasa hukukunu?

Hukuk mu sermayeyi etkiler, sermaye mi hukuku?

Medya mı hukuku düzenler, hukuk mu medyayı?

* * *

Değerli okurlarım, yukardaki soruların yanıtları düz mantıkla verilemez:

Söz konusu ögeler arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi yoktur...

Ne sadece biri ötekini belirler, ne sadece öteki birini...

Yanıtlar ancak diyalektik düşünce ile bulunabilir:

Karşılıklı ögeler arasında, zaman içinde farklılaşan, yön değiştiren bir ilişki, bir etkileşim söz konusudur.

Kimi zaman biri ötekini belirler, kimi zaman öteki birini...

* * *

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet Yargıtay Başsavcısı, AKP'ye kapatılma davası açmakla Anayasa ve yasalarla belirlenen görevini yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi de görevini yerine getirmiş, kararını vakit kaybetmeden almış ve kamuoyuna açıklamıştır.

Mahkeme ayrıca, Başsavcının davayı açmakta hukuken haklı olduğunu da onaylamış, aldığı kararla AKP iktidarının rejim için bir tehlike olduğunu vurgulamıştır.

Ama Türkiye'de ne değişmiştir?

Hiçbir şey.

Ne değişecektir?

Hiçbir şey.

Mahkeme davayı reddetseydi veya AKP'yi kapatsaydı ne değişecekti?

Yine hiçbir şey.

Sadece bazı süreçler hızlanmış veya ertelenmiş, bazı sorunlar halı altına süprülmüş, yeni bazı sorunlar ortaya çıkmış olacaktı.

Neden böyle oldu?

Neden böyle olacaktı?

Çünkü, yargı önemli, hem de çok önemli, üstelik Anayasal yargı hepsinden önemli, ama çözüm yargıda değil.

* * *

Çözüm eğitimde, siyasette ve dış dinamiklerde:

Eğitim yoluyla, dogmatik, dinci, otoriter, totaliter rejim taraftarı insanlar yetiştirdiğiniz ve bunları siyasette, yargıda, eğitimde, ticarette, medyada, mahallede etkinleştirdiğiniz sürece...

Siyaset yoluyla, dokunulmazlık gibi, değişmez genel başkanlık gibi, temsil adaletinin bozukluğu gibi, dini siyasete alet etme gibi antidemokratik mekanizmaları koruduğunuz sürece...

Dış dinamik yoluyla, Türkiye'deki "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin" altını oyduğunuz sürece...

Bir değil kırk Anayasa Mahkemesi kararı alsanız...

Bir değil, kırk tane parti kapatsanız...

Türkiye'deki rejim bunalımını çözemezsiniz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional