Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TOPRAK AĞASI, DEMOKRASİ VE TRAVMA


 

Adamlar Toprak Ağası...

Adamlar Şeyh...

Adamlar Şıh...

Adamlar toprağın sahibi...

Adamlar toprağın üzerindeki bitkilerin sahibi...

Adamlar toprağın üzerindeki hayvanların sahibi...

Adamlar toprağın üzerindeki insanların sahibi...

* * *

Adamlar her zaman her yerde...

Adamlar Padişahın yanında...

Adamlar Şeriatın yanında...

Adamlar tarikatların başında...

Adamlar partilerin yönetiminde...

Adamlar devlet yönetiminde...

* * *

Bir amcaoğlu padişahçı, bir amcaoğlu cumhuriyetçi...

Bir amcaoğlu iktidarda, bir amcaoğlu muhalefette...

Bir amcaoğlu dağda, bir amcaoğlu bağda...

Bir amcaoğlu köyde, bir amcaoğlu kentte...

* * *

Rejim değişir...

İktidarlar değişir...

Adamlar değişmez...

Adamlar iktidarın gerçek sahibi...

Adamlar Sarayda...

Adamlar Mecliste...

Adamlar her zaman, her yerde...

* * *

Adamlar hem uhrevi iktidarın sözcüsü...

Hem dünyevi iktidarın...

Adamlar hem dini yozlaştırır...

Hem siyaseti...

* * *

Bir kolları Kuvva-i Milliyeci, Atatürkçü...

Bir kolları Kuvva-i İnzibatiyeci, Padişahçı...

Bir kolları Tek Parti Yönetiminde, CHP'de...

Bir kolları Terakkiperver Parti'de, Serbest Parti'de, Toprak Reformuna karşı çıkan ve muhalefeti oluşturan Demokrat Parti'de...

Her zaman iktidarda...

* * *

İktidarda kalabilmek için her türlü takıyyeyi yapanlar, hem Atatürkçü, hem Atatürk karşıtı olanlar onlar...

Devrimleri yozlaştıran onlar...

Dinciliğin lideri onlar...

Cumhuriyeti yozlaştıran onlar...

Laikliği yozlaştıran onlar...

Demokrasiyi yozlaştıran onlar...

Eğitimi yozlaştıran onlar...

İnsanlara kul, köle, kadınlara mal muamelesi yapanlar onlar...

* * *

Sandığı vatandaşın önüne koyarsan içinden demokrasi çıkar....

Sandığı müritlerin, kulların önüne koyarsan, ağa çıkar, şeyh çıkar, şıh çıkar...

* * *

Değişme ve gelişmeyle güçleri azalanlar onlar..

Değişen gelişen ülkeye ve dünyaya direnen onlar...

Travmayı yaşayan onlar...

Travmayı yaşatan onlar...

* * *

Onlar iktidarlarını korumak için şeytanla bile işbirliği yapar:

Kendi çıkarları adına ülkeyi, rejimi satarlar...

Kendi çıkarları adına dış güçlerle işbirliği yaparlar...

Kendi çıkarları adına ülkeyi bölerler...

Kendi çıkarları adına halkı birbirine düşman ederler...

* * *

Son demlerini yaşıyorlar...

Hırçınlıkları bundan...

Merak etmeyin:

Uygarlık çizgisindeki değişme ve gelişme eninde sonunda ülkemizde de egemen olacaktır...

Uyduruk, ağalara, şeyhlere, şıhlara hizmet eden, yağmacılığı koruyan oligarşik yapı değişecek, halkın çıkarlarının temsil edildiği gerçek demokrasi sonunda ülkemizde de işleyecektir...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional