Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İLHAN SELÇUK VE HUNTINGTON


 

Değerli okurlar, her şey doktorların planladığı gibi giderse, siz bu satırları okurken, İlhan Selçuk kalp ameliyatına alınmış olacak.

* * *

Cuma günü kendisini kısa bir süre için ziyaret etme fırsatı buldum.

Yine zihnen son derece zinde, ülkenin ve gazetenin sorunlarıyla meşguldü.

Amerika'nın tüm dünyada laikliğin altını oyduğunu düşünüyor, sadece Türkiye'de değil, Irak'ta yapılanları da örnek olarak gösteriyordu.

Bildiğiniz gibi Irak Anayasası iki çelişik kavrama, hem sözüm ona demokrasiye hem de yasaların şeriata aykırı olamayacağına vurgu yapmakta.

Böylece Amerika'nın öncülüğünde, şeriatla demokrasinin birlikte yaşayabileceği gibi, bütün kavramları alt-üst eden bir model oluşturuluyor.

* * *

Aslında İlhan Selçuk'un altını çizdiği bu oluşum, Huntington'un ünlü "Uygarlıkların Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması" adlı kitabıyla başlamıştı.

Huntington bu kitabında sadece, Batı'yı erişilmez bir uygarlık olarak tanımlamakla ve İslam dünyasını onun yeni düşmanı olarak ilan etmekle kalmıyor, Türkiye'ye laik niteliğinden ve Atatürk'e de Aydınlanma devrimlerinden dolayı saldırarak, gelişmekte olan ülkeler ve İslam için, laikliğin kötü, demokrasinin iyi olduğunu söylüyordu.

Sanki laiklik olmadan demokrasi olabilirmiş gibi olanaksız bir model bir öne sürüyor ve böylece bir hilkat garibesi olan "Amerikan modeli, şeriatçı demokrasi" kavramını gündeme getiriyordu.

* * *

Bu çerçevede, "İnsan hakları kadın hakları gibi değerler Batı'nın değerleridir. Yani emperyalist değerlerdir. Siz İslam Alemi'nde kendi değerlerinize sahip çıkın bu emperyalist değerlere inanmayın" demektedir.

Böylece Batı'nın, sömürgeleştirdiği yerlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını önlemeye, Batı değerlerinin bu sömürgeciliğe karşı kullanılmasını engellemeye çalışmaktadır.

* * *

Huntington'un, Sovyetler'in çöküşünden sonra İslam Alemi'ni Batı'nın yeni düşmanı ilan ettiği kitabının "Uygarlıkların Çatışması" bölümü o denli gürültü kopardı ki, kimse "Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması" kısmının ve Türkiye hakkındaki önerilerin üzerinde fazla durmadı.

Oysa Huntington, son derece açık ve net bir biçimde Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesini, Atatürk'ün aynı "kalibrede" bir lider tarafından inkar edilmesini, Türkiye'nin Avrupa Birliği rüyasından vazgeçip İslam Alemi ile bütünleşmesini öneriyordu .

Bütün bu önerilerinin uygulanabilirliğini de özellikle Özal döneminde yükselmekte olduğunu vurguladığı köktendinci İslam'ın gücüne dayıyordu.

Böylece bugün ABD tarafından desteklenen ve Türkiye'ye ihraç edilmeye çalışılan "Ilımlı İslam" modelinin temellerini atmıştı.

* * *

Sevgili okurlarım, işte İlhan Selçuk ile yaptığımız fikir alış verişi sonunda bu makaleyi yazmaya ve Amerika'nın bugünkü laiklik saldırısının altında yatan temel yaklaşıma, Huntington'un kitabına dikkat çekmeye karar verdim.

Bu yazının yazılmasına vesile olan İlhan Selçuk'a teşekkür ediyor ve kendisine acil şifalar diliyorum.

(Not: Huntington'un ayrıntılı bir eleştirisi için "Küresel Terör ve Türkiye" adlı kitabıma bakılabilir.)


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional