Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLLİ EGEMENLİK, MİLLİ İRADE, İKTİDAR


 

Yargıtay Başsavcısı, laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle AKP için kapatma davası açınca, ortalık toz dumana boğuldu:

"İktidar partisi kapatılamaz!"

"Yüzde 47 oy alan parti kapatılamaz!"

"Seçimden daha yeni çıkmış bir iktidar kapatılamaz!"

"Milli egemenlik zedeleniyor!"

"Milli iradeye yargı darbesi!"

"Halkı da kapatın bari!"

* * *

Önce yukardan aşağı başlayalım:

Milli Egemenlik, devletin dış güçlerden bağımsızlığını ve yönetim erkinin Allah'a, dine ya da geleneğe değil, millete dayalı olduğunu (laik niteliğini) belirtir.

Yasama, yürütme ve yargı olarak tüm devlet kurumlarını ve güçlerini kapsar.

Milli irade, yargı denetiminde yapılan periyodik, serbest ve adil seçimler sonunda oluşan Mecliste temsil edilen siyasal güçtür.

İktidarı ve muhalefeti kapsar.

İktidar, Meclis'te oluşan Milli İrade'nin temsiline göre belirlenen yönetimdir.

Hükümeti ve hükümetin Meclisteki gücünü belirtir.

* * *

Şimdi aşağıdan yukarı gidelim:

İktidar (ve muhalefet) Milli İrade'ye bağlıdır.

Milli İrade, Milli Egemenliğe bağlıdır.

Milli Egemenlik, devletin bağımsızlığını ve milli iradenin kaynağının laik niteliğini belirtir.

Bütün bunların meşruiyeti de, Yargı denetimi ile sağlanır.

* * *

Demokratik sistemimizin bu kavramlar hiyerarşisine göre nasıl işleyeceği Anayasa'da yazılıdır.

Anayasa'da yazılı olan kuralların uygulanmasını, Yargı denetimi güvence altına alır.

Yasama ve yürütme organları, yani Milli İrade ve İktidar, Yargı denetimine tabidir:

Milli İrade'nin belirlenmesi ve kullanılması, yani seçim, yasama ve yürütme etkinlikleri ancak bağımsız bir yargı denetiminde ve gözetiminde yapıldığı zaman meşruiyet kazanır.

* * *

Hem yürütmenin yani hükümetin, hem de yasamanın yani Meclisin Anayasa'ya yani demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin kurallarına uygunluk denetimi, Anayasa Mahkemesi ve en üstünde Danıştay'ın yer aldığı İdari Yargı tarafından yapılır.

* * *

Bağımsız yargı, hele hele Anayasa hukukunu koruyan Anayasa Mahkemesi, Demokratik rejimin "olmazsa olmaz" koşuludur.

İster iktidarda olsun, isterse muhalefette, ister binde 1 oy alsın ister yüzde 99, siyasal partilerin demokrasiye uygun davranmasını gözetmek ve denetlemek Anayasal yargının görevidir.

Bu görevi yerine getirmekle yükümlü olan Yargıtay Başsavcısı'nın iddianamesini "Demokrasiye yargı darbesi" diye nitelemek, bilgisizliğin değilse, kötü niyetin bir sonucudur.

Çünkü Anayasal Yargı Demokratik rejimin ayrılmaz bir parçasıdır:

Onu reddettiğiniz zaman demokrasiye asıl darbeyi siz vurmuş olursunuz.

Onun adına da "sivil darbe" derler.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional