Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇÖKERTİLİRKEN...


 

Anadolu'daki "20. Yüzyıl Mucizesi"ni oluşturan ilk büyük sıçramayı, Mustafa Kemal Atatürk, daha Cumhuriyeti kurmadan gerçekleştirdi:

Emperyalistlerin işgaline karşı direniş sırasında büyük ittifakı oluşturdu.

Etnik gruplardan, aşiretlerden, dini cemaatlerden, mezheplerden, eşraftan, ayandan ve köylülerden oluşan toplumu, "Kurtuluş-Bağımsızlık" hedefine kilitlenmiş, "Ulusal bir amaca" yönelmiş bir "Mecliste" birleştirdi ve "millet" haline dönüştürmenin ilk adımlarını attı:

Kurulan "milli ittifak", tarihi tersine çeviriyordu:

Sünniler-Aleviler...

Türkler-Kürtler-Çerkezler-Lazlar...

Sivil Bürokratlar-Komutanlar...

Eşraf-Ayan-Köylüler...

Halifeciler-Komünistler-Türkçüler-Mandacılar...

İttihatçılar-İtilafçılar-tarafsızlar...

* * *

Mucizeyi oluşturan ikinci büyük sıçrama, yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet'in ilanı ve Aydınlanma Devrimi ile oluşturuldu:

Ortaçağ kalıntılarından, günümüzün çağdaş uygarlığına...

Din-tarım toplumundan, kentsel-endüstri toplumuna...

Padişahlıktan, laik ve demokratik Cumhuriyete...

Dincilikten milliyetçiliğe, cemaatlerden ulus devlete...

Kulluktan, yurttaşlığa...

* * *

Üçüncü büyük sıçrama, İsmet İnönü tarafından, Cumhuriyet'in kuruluş dönemi henüz kurumlaşmadan, Çok Partili Rejime geçilmesiyle gerçekleştirildi.

* * *

Bu sıçrama, Çok Partili Rejim sayesinde 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti tarafından engellendi:

Çok Partili Rejim, Menderes-Bayar döneminde Demokrasiye dönüştürülmedi.

* * *

Dördüncü büyük sıçrama, DP'nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra, 1961 Anayasası ile gerçekleştirildi:

İşletilmeyen, yozlaştırılan bir Demokrasi, henüz kuruluş dönemi bile tamamlanmamış bir Cumhuriyet, Sosyal Refah Devleti'ne dönüştürüldü:

İşçi hakları, Sendikacılık, Toplu Sözleşme, Grev...

Bağımsız Yargı, Özerk Üniversite, Özerk TRT...

Senato, Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama Teşkilatı...

Devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle sorumlu olduğu Sosyal ve Ekonomik Haklar, İş, Konut, Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik...

* * *

Bu sıçrama, 12 Mart 1971 darbesi ile durduruldu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile geri çevrildi.

* * *

Bu arada, dünya ve Türkiye gelişiyor, Anadolu Mucizesi'nin ilk atılımlarının bazı sonuçları, "geri döndürülemez" bir nitelik taşıdığı için, bütün engellemelere ve geriye dönüşlere karşın varlıklarını sürdürüyordu:

Bazı İşçi Hakları, zedelenmiş de olsa Hukuk Devleti anlayışı, Sosyal Güvenlik, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri...

* * *

İşte Özal'ın "Küreselleşme" adı altında başlattığı "Sosyal Refah Devletini Çökertme Operasyonu" bu kalıntıları da temizlemek amacına yönelikti.

Bu temizlik operasyonu şimdi "AB'ye Uyum Reformları" adı altında, AKP tarafından sürdürülüyor.

Son günlerde, Sağlıkta, Eğitimde, Sosyal Güvenlikte gündeme getirilen sözde reformlar, bir yandan "özelleştirme" adı altında "yandaşlara" kaynak aktarırken, öte yandan geleceklerine ipotek konulan seçmenleri "Dincilik" maskesi altında aldatıyor.

Temelde ise, "Sosyal Refah Devleti"nin son kalan kırıntılarını da temizlemeyi, valilerin direksiyonda kömür dağıttığı bir "Sadaka Devleti" yaratmayı amaçlıyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional