Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

REFERANDUMDA HALKA NELER SORULAMAZ


 

Sevgili okurlarım, siyaset alanında, "Popülizm" ya da "Halk dalkavukluğu" denilen davranış, demokrasiler için son derece tehlikelidir.

Tarihteki kanlı ya da baskıcı diktatörlüklerin birçoğunun altında bu eğilim yatar.

* * *

Popülizm, ya da Halk diktatörlüğü denilen davranışın bilimsel adı "Demagoji"dir.

Demagoji, günlük yaşamda kullanıldığı gibi, sadece "konuyu saptırmak", "konuyu dağıtmak ve sulandırmak" anlamına gelmez.

Demagoji sözcüğü esas olarak, "halkın tutkularını ve önyargılarını okşayarak, onları överek aldatıp kendi yanına çekmek" anlamını taşır.

Bir anlamı da "halk egemenliğinin, çoğunluk yönetiminin kötüye kullanılmasıdır".

Genellikle bu eğilim, sonunda faşist rejimlerin kurulmasına yol açar.

Tarihteki en belirgin örnekleri, İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, Arjantin'de Peron yönetimleridir.

* * *

"Referandum", demokratik rejimlerin bir yöntemidir.

Önemli konularda, meclisin karar vermesi yerine, halkın tercihlerini doğrudan belirlemek için başvurulur.

Tam bu noktada, Referandum'un, Popülizm, Halk dalkavukluğu veya daha bilimsel terimiyle, Demagoji için kullanılması tehlikesi ortaya çıkar.

* * *

Referandum'un büyük bir sakıncası vardır:

Din gibi milliyetçilik gibi hassas ve duygusal konuların veya karizmatik liderlik özelliklerinin kullanılarak, yani halkın önyargıları ve tutkuları istismar edilerek, demokrasinin tahrip edilmesi, çoğunluk diktatörlüğüne yol açacak kararların bu yolla alınabilmesi tehlikesine açıktır.

Bu açıdan, referandum, demokrasilerde çok dikkatle kullanılması gereken bir yöntemdir.

* * *

Demokratik bir rejimde halka, demokrasinin temellerini tahrip edecek konularda fikir soramazsınız!

Örneğin, laikliğin kaldırılmasını referandum konusu yapamazsınız.

Serbest ve eşit oy ilkesini sınırlayıcı ve kısıtlayıcı önlemler almak için halkın fikrini soramazsınız.

Bir siyasal liderin ömür boyu başkan veya başbakan olmasını referanduma sunamazsınız.

Yargıyı siyasal iktidara bağımlı kılacak önerilerde bulunamazsınız.

Bir başkanlık sisteminde, o sistemi zedeleyecek parlamenter mekanizmaları, ya da bir parlamenter sistemde, o sistemi çıkmaza sokacak başkanlık seçimi usulleri için halka giderseniz, rejimin ana mantığını yok eder demokrasiyi işlemez hale getirirsiniz.

* * *

Meclis'te çoğunluk desteğini almışsanız, yukarda belirtilen bütün eylemleri şeklen yapabilirsiniz.

Ama o zaman o rejimin adı "Demokrasi" olmaz!

* * *

Tabii bütün Demagoglar, yukarda belirttiğim bu ilkeleri görmezden gelip, "Siz halktan korkuyor musunuz?" "Milli egemenliğe inanmıyor musunuz?", "Halk ne eylerse güzel eyler" gibi demagojik sloganlarla demokrasinin altını oyarlar.

Bu Demagoglar'ın peşinden gidilirse de, son günlerde halka bedava erzak dağıtımı yapılırken okumaları istenen Fatiha, artık Demokrasi'nin ruhu için de okunur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional