Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YENİ MECLİS NELER YAPMALI?

Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, mevcut "demokratik yapımızı"(!) ve seçim sistemimizi düzeltmek için yeni Meclis neler yapmalı?

* * *

2002 seçimlerinde kayıtlı seçmenlerin dörtte birinin, seçime katılanların üçte birinin oylarıyla, tek bir partinin Meclis'te Anayasa'yı değiştirebilecek üçte iki çoğunluk sağlamasına yol açan seçim sistemi değiştirilmeli.

* * *

Meclis'te üçte iki çoğunluk sağlayan partinin 10,8 milyon oyundan daha fazla olan 13,5 milyon oyun Meclis dışında kalmasına yol açan yüzde on barajı kaldırılmalı.

* * *

Bazı seçim bölgelerinde yaklaşık 80 bin, bazı bölgelerde ise yaklaşık 30 bin kişiyle bir milletvekili seçilmesine yol açan adaletsiz seçim bölgeleri düzenlemesi düzeltilmeli.

* * *

Halkın kendi adaylarına değil, siyasal parti liderleri tarafından "atanmış" adaylara oy vermek zorunda bırakılması önlenmeli.

* * *

Siyasal partilerin, kaçakçıların, yağmacıların, vurguncuların, yolsuzluk sanıklarının sığınağı olmasına yol açan, iktidardakilerin vurgun yapmasına olanak sağlayan, dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı.

* * *

Başbakanların, bakanların çocuklarının birdenbire gemi sahibi olabilmelerine olanak sağlayan ve onlara "nereden buldun" diye sorulmasını engelleyen vergi yasaları değiştirilmeli.

* * *

Siyasal partilerin içinde demokratik yapılanma sağlanmalı, genel başkanların, bir kez seçildikten sonra bir daha yerlerinden kımıldatılamaması engellenmeli.

* * *

Açıkça Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Cumhuriyet'in İslami kurallara göre yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyleyenlerin, devletin en üst bürokrasi makamlarında görev almaları engellenmeli.

* * *

Stratejik öneme sahip devlet işletmelerinin yabancılara satışı durdurulmalı, satılanlar geri alınmalı.

* * *

AB ile uyum yasaları adı altında alt-üst edilen hukuk sistemi yeniden gözden geçirilmeli, halkın güvenliği yeniden tesis edilmeli.

* * *

Yargı bağımsızlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlenip özerk ve bağımsız bir niteliğe kavuşturularak güvence altına alınmalı.

* * *

Kadın hakları, genel insan hakları bağlamında korunmalı, kadını tesettüre sokmak için kuran kurslarında, İmam-Hatip okullarında ve belediyelerde yapılan resmi baskılar önlenmeli.

* * *

Medya siyasal iktidarların kölesi olmaktan kurtarılmalı, halkın özgürce haber alma hakkı güvenceye kavuşturulmalı.

* * *

Tabii bu öneriler Meclis'e giren partiler kanalıyla gerçekleştirilecek.

Peki geçen dönemin iktidarı AKP ve ana muhalefet partisi CHP bu konularda değişiklik yapma konusunda ne kadar istekli?

İşte bu noktada iş seçmene düşmekte.

Seçmen, demokratik görevinin sadece seçimden seçime sandığa gitmek olmadığının, rejime de sahip çıkması gerektiğinin bilincine varmalı ve bu bilinçle örgütlenerek ağırlığını Meclis ve Meclis'e girmiş olan partiler üzerinde duyurmalıdır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional