Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE NEDEN İÇTEN YÖNETİLEMİYOR?

Geçen haftaki yazımda "Türkiye niçin dışardan yönetiliyor?" diye sormuş ve bunun en basit yanıtının "Çünkü içerden yönetilemiyor" olduğunu belirtmiştim.

Bu hafta bu sorunun yanıtını arayacağım.

* * *

Türkiye'nin içerden yönetilememesinin nedenlerini çok kabaca iki gruba ayırmak olanaklı:

Azgelişmişlikten veya gelişmeyi tamamlayamamış olmaktan kaynaklanan iç nedenler.

Türkiye üzerindeki toprak beklentilerden, oyunlardan, egemenlik kurma ilişkilerinden kaynaklanan kısaca emperyalist emeller diyebileceğimiz dış nedenler.

* * *

Tabii vahşi orman yasalarının geçerli olduğu uluslararası arenada emperyalizmin etkisi, doğrudan doğruya bir ülkenin ekonomik, siyasal ve kültürel gücü ile yakından ilgilidir; güçsüzseniz emperyalizmin oyuncağı olursunuz, güçlüyseniz hem kendinizi korur hem de kendi koşullarınızı dikte edersiniz.

Böylece Türkiye'nin gücü ile ilgili iç nedenlerden yani azgelişmişlik olgusundan başlamak daha doğru görünüyor.

* * *

Azgelişmişlik olgusu çok kısaca, tarımdan sanayiye, feodal yapıdan endüstriyel yapıya, köyden kente dönüşümün tam gerçekleştirilememiş olmasından kaynaklanır.

Tabii bu dönüşüm bir süreç olduğundan her an devam etmektedir; örneğin ülkemiz şu satırların yazıldığı anda bile daha ileriye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektedir.

Azgelişmişlik bir yazgı değil, her an değişmekte olan bir durumdur; ama ne yazık ki yukarda açıkladığım dönüşüm süreci, yeterince özümlenerek gerçekleşmeden ortadan kalkmaz.

* * *

Azgelişmişlik durumundan kurtulamamış olmamızdan kaynaklanan sorunları şöyle sıralamak olanaklı:

 1. Sınıflaşma süreci tamamlanamadığı için, ekonominin sürükleyici gücü olan sermaye sınıfı da, demokrasinin ve insan haklarının öncüsü olan işçi sınıfı da tam gelişememiştir.
   
 2. Ulusal bütünleşme ve bilinçlenme süreci tam anlamıyla gerçekleştirilemediği için, feodal ögeler, etnik ve mezhepçi çizgide egemenliklerini sürdürmektedir.
   
 3. Ulusal bilince dayalı, insan haklarını özümlemiş, demokratik ve laik, kentsel ve endüstriyel ahlak gelişememiştir.
   
 4. Ekonomik üretim düşük verimlilik daha da düşüktür.
   
 5. Siyasetin seçmeni temsil etme gücü de sorun çözme yeteneği de son derece sınırlıdır.

* * *

Ekonominizi yönetemezseniz, dış güçler yönetir.

İçteki ve dıştaki siyasal sorunlarınızı çözemezseniz, dış güçler hem iç politikada, hem de dış politikada kendi çözümlerini dayatır.

Kimdir bu dış güçler?

* * *

Türkiye iki büyük emperyalist gücün etkisi altındadır:

ABD'nin ve AB'nin liderliğindeki Batı emperyalizmi.

Halkın dini inançlarını da sömürerek ülkeyi pençesine alan Arap Emperyalizmi.

Batı Emperyalizmi, Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra bütünüyle Rum, Yunan, Ermeni ve ayrılıkçı Kürt lobilerinin etkisine girmiştir.

Ne yazık ki bu lobilerin Türkiye'den somut toprak beklentileri vardır.

Uluslararası politika ve sermaye, yani Batı Emperyalizmi, Türkiye ile ilgili engelleri aşmak için bu lobilerin taleplerini meşrulaştırmakta, sadece Türkiye üzerinde baskı kurmakla kalmamakta, kendi meclislerinden de saçma sapan, düşünce özgürlüğüne uymayan, tarihi tahrif eden yasalar geçirmekte dünya kamuoyunu Türkiye aleyhine eğitmektedir.

Bu arada Arap emperyalizmi, halkın mukaddes değerleri üzerinden gerçekleştirdiği din istismarı ile ülkenin eğitimini, kültürünü ve siyasetini ele geçirmekte, azgelişmişlik sürecinden kurtulmasını engellemektedir.

* * *

Sorun karmaşık.

Azgelişmişlik ile emperyalizm kol kola gidiyor.

AKP her ikisiyle de iç içe.

Bakalım seçimlerde bu sorunlar ne denli rol oynayacak?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional