Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE NİÇİN DIŞARDAN YÖNETİLİYOR?

Bilim doğru soruları sorma ve bunların yanıtlarına ulaşmak için doğru yöntemleri kullanma sanatıdır.

Doğru soruları sorarak işe başlayamazsanız, doğru yöntemler de kullansanız hiçbir aydınlatıcı sonuca ulaşamazsınız.

"Doğru sorular" ise genellikle olağan kabul edilen, üzerinde hiç düşünülmeyen olguları sorgulayan bir yaklaşımın ürünü olabilir.

* * *

Örneğin son yılların en önemli kitabı olan Tüfek, Mikrop ve Çelik'te, Jared Diamond, herkesçe olağan kabul edilen bir gerçeği sorgulayarak işe başlıyor ve insanlığın gelişme tarihi bakımından son derece ilginç, ufuk açıcı sonuçlara ulaşıyor.

Ülker İnce'nin enfes, akıcı, güzel dili ve aslına sadık çevirisiyle Türkçe'ye de kazandırılan ve TÜBİTAK tarafından basılan bu kitapta yazarın sorduğu soru şu:

Niçin Aztekler ya da İnkalar, Amerika'dan gemilere binip, Avrasya'ya gelerek bu kıtayı fethetmediler de, Avrasyalılar (Avrupalılar), Amerika'ya gidip bu kıtayı fethettiler.

Soruyu daha açık sorarsak:

Niçin Avrasyalılar, Amerikalılardan daha gelişmiş bir uygarlığa sahiptiler?

* * *

Isaac Newton'u anımsayalım:

Herkesin doğal, olağan ve normal kabul ettiği bir olguyu, elmaların (meyvelerin) ağaçtan niye yere düştüğünü sorgulayarak, çekim yasalarını bulmuş, kendi fiziğini oluşturmuştu.

* * *

Sevgili okurlarım, Türkiye'nin dışardan yönetildiği artık herkesin kabul ettiği tartışmasız bir gerçek.

Ekonomi, IMF'nin güdümünde.

Dış politika ve dış güvenlik ABD'nin ve AB'nin denetiminde.

İç politika ve iç güvenlik ABD'nin ve AB'nin etkisi altında.

Kimisi bundan memnun, keyfine bakıyor, cebini dolduruyor.

Kimisi bundan yakınıyor, kendi yazgısına egemen olmak istiyor, dışardan yönetilmeyi önlemek için çareler arıyor.

* * *

Bence ister memnun olalım, ister yakınalım, önce sorunu iyi anlamak gerekiyor.

Onun için, artık herkesin bir olgu, bir vakıa, bir gerçek olarak kabul ettiği bu olayı en başından sorgulayalım ve en basit soruyu sorarak işe oradan başlayalım diyorum.

* * *

En basit ve ilk soru şu:

Türkiye niçin dışardan yönetiliyor?

Bu sorunun yanıtı aslında son derece kolay:

İçerden yönetilemediği için.

O zaman ikinci sorumuz geliyor.

* * *

Türkiye niçin içerden yönetilemiyor?

Bu soruyu doğru yanıtlayabilirsek, belki Türkiye'nin niçin dışardan yönetildiğini anlar ve ister taraftar olalım, ister karşı, sorunu daha doğru ve gerçekçi biçimde ele alabiliriz.

* * *

Tabii bu satırların yazarı ne Newton, ne de Jared Diamond.

Gelişmekte olan bir ülkenin bir toplumbilim öğrencisi.

Onun için hiçbir iddiam yok.

Bu sorunun kesin ve tek bir yanıtı olduğunu da sanmıyorum.

Çünkü tek yanıt olarak sadece dış dinamiği belirlesek ve emperyalizmin gücünü suçlasak, "Emperyalizmin egemen olduğu dünyamızda içerden yönetilen hiçbir ülke kalmadı mı" diye savımızı çürütürler.

Gözlerimizi içe çevirerek, yalnızca azgelişmiş veya gelişmekte olan bir ülke olma niteliğimizi tek ve biricik neden olarak öne sürsek, "İçerden yönetilen hiçbir azgelişmiş veya gelişmekte olan ülke yok mu" diye sorarlar.

Haftaya, bu soruya verilebilecek yanıtları, hem iç hem dış ögeleri dikkate alarak irdelemeye çalışacağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional