Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİTİNGLER, E-BİLDİRİ, ANAYASA MAHKEMESİ VE
DAYATMACI KÜLTÜR

Son günlerde Türkiye gündeminin başına oturan demokrasi ve laiklik mitingleri ile Genelkurmay'ın elektronik bildirisi ve Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal eden kararının ortak noktası nedir?

Hepsi, iktidarın dayatmacı kültürüne karşı, demokratik ve laik düzeni korumak amacını yansıtmaktadır.

Bu dayatmacı kültür, eylemsiz geniş halk kitlelerini meydanlara dökmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerine, demokratik ve laik rejimin koruyucusu olduğunu anımsattırmış, Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanlığı oylamasını iptal ettirmiştir.

* * *

İstanbul'un varlıklı olmayan bir mahallesinde doğacaksınız.

İmam eğitimi alacaksınız.

Siyasete atılacaksınız.

* * *

Siyasete girdiğinizde, katıldığınız parti Anayasa'ya aykırılıktan kapatılacak.

Bir parti daha kuracaksınız.

O da Anayasa'ya aykırılıktan kapatılacak.

Bütün bunlara karşın, yerel siyasette yükseleceksiniz.

Bu Anayasal düzen sayesinde Türkiye'nin en büyük kentine başkan olacaksınız.

Size "İstanbul'un İmamı" denecek.

* * *

Bir mitingte yaptığınız konuşmadan dolayı hakkınızda, halkın din duygularını kötüye kullanarak düşmanlık yaratmaktan dava açılacak.

Mahkum olacaksınız.

Hapse gireceksiniz.

* * *

İdeolojik bir suçtan sabıkalı olduğunuz için yeni kurduğunuz partinin başında genel seçimlere katılamayacaksınız.

Seçimlerde kullanılan oy pusulasının üzerinde genel başkan olarak adınız yazılı olduğu ve seçimlere katılamadığınız halde, Türkiye'deki bu Anayasal düzen, yani demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti düzeni, seçimleri geçerli sayacak.

Kayıtlı seçmenlerin sadece dörtte birinin, oy kullananların ise yalnızca üçte birinin oylarını aldığınız halde, bu Anayasal düzen size Meclis'te üçte iki çoğunluk verecek.

* * *

Hapisten çıktığınızda, sabıka kaydınıza karşın, muhalefetin de desteğiyle bu düzen, Anayasa değişikliği yapılarak seçilme hakkınızın iade edilmesini sağlayacak.

Yine muhalefetin de desteğiyle, bu Anayasal düzen sizin için bir ilde özel bir seçim yaptıracak ve Meclis'e gireceksiniz.

Siz Meclis'e girdikten sonra, Başbakan istifa edecek ve bu Anayasal düzen sizi Başbakan yapacak.

Bütün bunlara ek olarak bu Anayasal düzen sizi Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek seçici konumuna ve gücüne getirmiş olacak.

* * *

Ama bu Anayasal düzenin sağladığı bütün bu olanaklar ve fırsatlar size yetmeyecek:

4,5 yıllık iktidarınızı, gücünüzü arttırmak, sizi bu konuma getiren bu Anayasal düzeni, insanların günlük yaşam biçimlerini bile tehdit edecek bir biçimde değiştirmek için kullanacaksınız.

4,5 yılık iktidarınız süresince, bu Anayasal düzenin bir parçası olan, Yargı ile, Üniversiteler ile ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile sürekli çekişeceksiniz, onları da etki ve egemenlik alanınıza dahil etmeye çalışacaksınız.

Merkezi hükümeti, tüm bürokrasiyi, belediyeleri, ekonomiyi, kültürü, medyayı ve özellikle eğitimi, toplumu din eksenli bir yapıya dönüştürmek için kullanacaksınız.

Meclis içi ve dışı muhalefetle hiçbir uzlaşma aramayacaksınız.

"Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük" anlayışıyla, her türlü demokrasi anlayışından uzak, uzlaşma kültüründen hiç nasiplenmemiş dayatmacı bir politika izleyeceksiniz.

* * *

Dilerim bu dayatmacı kültür, başarıya ulaşmaz ve toplumun ya da rejimin tümüyle ekseninden kaymasına yol açmaz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional