Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEVLET VE İDEOLOJİ

Kamuoyu bilinçli ve sistematik bir saldırı altında.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler yaklaştıkça, AKP iktidarının dinci siyasetine koşut olarak, demokratik ve laik sosyal hukuk devletini yıpratma çabaları güç kazanıyor.

Sahte günlükler, yanlış tanımlamalar, saptırıcı yorumlar her ortamda egemen.

* * *

Artık tümüyle AKP iktidarının emrine girmiş görünen medyanın, kamuoyunu (gerçeğe uygun bilinçlendirme değil) gerçek dışı olaylara ve kavramlara göre biçimlendirme işlevi bir yandan "dezenformasyon" denilen yalan haberlerle, öte yandan akıl karıştırıcı tanımlamalar ve yorumlamalarla, tırmanarak sürüyor.

Bu gerginlik ülkede kamplaşmayı sertleştireceği için, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'nin işini kolaylaştırmaz.

Peki o zaman neden bu kampanya başlatıldı?

Belki de kafalarda Cumhurbaşkanlığı makamını da ele geçirdikten sonra, Anayasa'nın "değiştirilmesi bile önerilemeyecek" temel maddelerinin değiştirilmesini gündeme getirmek var.

* * *

AKP, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili düzene geçeli beri bugüne kadar gördüğü en katı, en sert, en kararlı ideolojik parti.

Temelleri Atatürk tarafından tek parti döneminde atılan demokratik laik sosyal hukuk devleti ile hesaplaşma kararlılığı içinde.

Bu kararlılığını, Atatürkçülüğe (Kemalizme) karşı çıkarak, onu sürekli eleştirerek, Atatürkçüleri (Kemalistleri) her vesile ile aşağılayarak zaten açıkça ortaya koymuş durumda.

İktidara geldiğinden beri de hem hükümette hem de belediyelerde kararlı ve tutarlı bir biçimde dinci ideolojisine uygun düzenlemeler yapmayı sürdürüyor.

* * *

İşte bu ortamda yeni bir söylem ve yorum atıldı ortaya:

"Devletin resmi ideolojisi olmaz!"

"İdeolojik devletler dönemi kapandı!"

Bu iki yanlış ifadenin arkasından doğru bir saptama:

"Kemalizm (Atatürkçülük) bir ideolojidir!"

Eh büyüklerimiz ne demiş:

"Arif olan anlar!"

* * *

Konuyu açıklamaya, Sosyolojiye Giriş dersinden başlamak gerekiyor herhalde:

 1. "Dünyayı algılamakta ve yorumlamakta kullanılan tutarlı bir ilkeler ve değerler sistemine ideoloji denir."
   
 2. "Bu çerçevede bütün dinler, mezhepler, ırkçılıklar, milliyetçilikler, ekonomik sistemler, siyasal sistemler, felsefi yaklaşımlar birer ideolojidir."
   
 3. "İdeolojiler kendi içlerinde, dinler, Komünizm, Faşizm gibi katı 'yap ve yapma' kuralları koyan sert ideolojiler ve hümanizm gibi böyle katı kurallar koymayan yumuşak ideolojiler olarak ikiye ayrılır."
   
 4. "Demokratik olsun olmasın, her devletin bir resmi ideolojisi vardır: Bu onun Anayasasında yazan ve kökleri tarihe dayanan, vatandaşlarını birarada tutan düzendir."
   
 5. "Sadece Komünizmi, Sosyalizmi, Faşizmi, Müslüman veya Hıristiyan teokrasileri ya da Kemalizmi ideoloji saymak, liberal veya sosyal her türlü demokrasiyi, laikliği, Aydınlanmayı, bağımsızlığı, emperyalizmi, antiemperyalizmi ideoloji saymamak ya cahillik ya kötü niyettir.

* * *

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi veya rejimi şu ideolojik ögelerden oluşur:

 1. Üniter yapı.
   
 2. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti.
   
 3. Bunlara temel oluşturan Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri olarak, (Kemalizm veya Atatürkçülük anlamında) ulusal bağımsızlık (antiemperyalizm) ve bilimin ışığında Aydınlanma, çağdaşlaşma.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliklerini "ideolojik devlet" olarak niteleyip karşı çıkmak, dinci veya etnikçi yapıyı "ideolojik devlet ölmüştür" diye savunmak ya cehaletten, ya kötü niyetten, ya da ikisinden birden kaynaklanmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional