Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ABD BÜYÜKELÇİSİ ROSS WILSON'DAN
ÇARPICI AÇIKLAMALAR

16 Mart Cuma günü ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile uzun bir sohbet olanağımız oldu.

Büyükelçi Wilson, çekirdekten yetişme bir diplomat.

Düşüncelerini hiç tereddüt etmeden, sözcüklerini dikkatle seçerek ama gayet açık seçik bir biçimde ifade ediyor.

Verdiği mesajların başlıklarını aşağıdaki gibi özetlemek olanaklı: (Bütün bu sözler, sorulan sorulara karşılık olarak söylenmiş ve tarafımdan farklı bir sırayla özetlenmiştir.)

* * *

"ABD için laiklik ilkesi, Türkiye'de demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. ABD, stratejik ortağı olan Türkiye'nin laik ve demokratik, serbest piyasa ekonomisine dayalı bir düzene sahip olmasına önem veriyor."

* * *

"ABD için Türk Silahlı Kuvvetleri ile seçilmiş siyasal yöneticiler arasında bir tercih yapmak söz konusu değildir. Biz bu her iki kurumu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri doğru gelişmesi için atılacak adımların ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz."

* * *

"Kongre Başkanı Nancy Pelosi, Ermeni tasarısı için, seçilmeden önce söz vermiş bir politikacı. Seçmenleriyle ilişkileri çok uzun yıllara dayanıyor. Bu konuda gerçek bir adanmışlığı var."

* * *

"ABD yönetimi Ermeni Soykırımı yasa tasarısına kesinlikle karşı. Bu tutumunu da Dışişleri Bakanı Rice'ın ve Savunma Bakanı Gates'in Kongre Başkanlığına yolladığı mektuplarla resmen açıkladı. Ama durum biraz da Türkiye'deki siyasal gelişmeler gibi: Ne olacağını şimdiden kestirmek güç."

* * *

"Ermeni Soykırımı yasa tasarısı Kongre'den geçerse İncirlik havaalanının ABD tarafından kullanımının sınırlanması konusunda Türk Hükümeti'nin bir karar alıp almayacağı hakkında fikir yürütecek konumda değilim. Türkiye ile 50 yıllık bir geçmişi olan ilişkilerimizin sadece ABD'nin değil, Türkiye'nin de çıkarlarına dayalı olduğunu düşünüyorum, çünkü aksi takdirde Türkiye bu anlaşmaları onaylamazdı."

* * *

"ABD, Irak'ın ülke bütünlüğünden yana. Türkiye ile Kuzey Irak Kürt Yönetimi arasında bir arabuluculuk düşünmedi, düşünmüyor. ABD'nin, Türkiye'nin bu sorunları konusundaki tutumu, Türk yetkililerin Irak yetkilileriyle ve gerekiyorsa Kuzey Irak makamlarıyla doğrudan temas etmeleri yönünde."

* * *

"ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi harekata girişmesi açısından, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinin ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyor. Bu konuda Türkiye'nin Bağdat ile temas etmesi daha doğru olur."

* * *

"ABD, ne Türkiye'de ve Irak'ta PKK ile ne de İran'da PEJAK ile temas etmiştir ve eder. PKK sorununun Türkiye, ABD ve Irak arasındaki üçlü bir yaklaşım ile temelden çözülmesinden yana. Mahmur kampının kapatılması konusundaki Amerikan girişimi ileri doğru bir adım."

* * *

"ABD'de, Irak'taki askeri varlığımız hakkında çok ciddi tartışmalar sürüyor. Irak'tan geri çekilme konusunda, Bush yönetimi son derece açık bir biçimde, Irak'taki operasyonu tamamlamak niyetinde olduğunu açıkladı. Başkan'ın görevden ayrılacağı 1 Ocak 2009 tarihine kadar, Iraklılar istediği sürece bu ülkede kalacağız. Tabii orada sonsuza kadar kalacak değiliz. Nihai amaç, sonunda oradan çıkmaktır. Ama şu arada El Kaide'nin de körüklediği müthiş bir mezhep çatışması var.

* * *

"ABD, Irak konusunda komşu ülkelerle ve uluslararası toplumla daha yakın bir işbirliği arzuluyor ve geliştiriyor. Bu bağlamda Suriye ve İran da tabii söz konusu."

* * *

"ABD, İran'a bir askeri müdahale üzerinde çalışmıyor. İran'ın nükleer silahların geliştirilmesi için uranyum zenginleştirme etkinliklerinin müzakereler yoluyla çözümünden yana."

* * *

"Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in çabalarını destekliyoruz. Teknik komitelerin işletilmesine çalışıyoruz."

* * *

Sevgili okurlarım, işte ABD Büyükelçisi Ross Wilson'un söylediklerinin özeti böyle.

Bugün bir haber yazısı yazdım; yorum ve karar sizlerin.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional