Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İDEOLOJİK CİNAYETLERİN YANLIŞLIĞI VE KORKUTUCULUĞU

Her cinayet yanlıştır.

Her cinayet korkutucudur.

İdeolojik cinayetler daha da yanlış ve daha da korkutucudur.

* * *

Uğruna cinayet işlenen ideolojiler, genellikle insanlığın refahı ve mutluluğu için belli modeller oluşturan inanç sistemleridir.

Bütün dinler, her türlü ırkçı ve milliyetçi ideolojiler, Marxizm ve benzerleri, esas olarak toplumlara ya da insanlara kurtuluş, refah ve mutluluk vaat eden ideolojilerdir.

* * *

İnsanların kurtuluşu, refahı ve mutluğu için işlenen cinayetler, cinayetlerin en yanlışıdır, çünkü en başta, insanları öldürerek kendi amacına yani insanların kurtuluş, refah ve mutluluğuna karşı çıkmaktadır.

En korkutucusudur, çünkü "insanlığın kurtuluşu için", bir, üç, beş, on, yüz ve hatta binlerce kişinin ölümünü, öldürülmesini mubah, hatta gerekli görür.

* * *

İdeolojik cinayetler, cinayetlerin en yanlışı ve en korkutucusudur çünkü, bir ideoloji adına cinayet işleyen katiller toplum, tarih ve vicdanlar önünde genellikle yalnız bırakılmazlar:

Uğruna cinayet işledikleri ideoloji ve o ideolojinin savunucuları, katillere maddi olanak, manevi sığınak hazırlar.

* * *

İdeolojik cinayetlerin yanlışlığı ve korkutuculuğu, hem katiller hem maktuller açısından bireysel oldukları kadar kitlesel nitelik de taşıyabilmelerindedir.

Orta Çağlardaki din savaşları, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi çılgınlığı, Stalin'in Sovyetler Birliği'ndeki uygulamaları hem katiller hem de maktuller açısından hep bu kitlesel cinayetlere örnektir.

* * *

İşin bir başka korkutucu yanı, her ideolojinin cinayet işlemek için kullanılabilmesinde yatar.

Örneğin, ideolojilerin en barışçısı, en uzlaşmacısı olan Demokrasi adına bile Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam savaşına giriştiğini, Irak'ı bu uğurda haksız ve yalanlar dolu gerekçelerle işgal ettiğini ve kitlesel anlamda cinayetler işlediğini görüyoruz.

* * *

Tabii bir dizi cinayet için, birden çok ideolojinin ittifak etmesi ve bir "ideolojiler demetinin" kullanılması, durumu çok daha yanlış ve korkutucu hale sokar:

Örneğin, bir zamanlar Hitler'in yaptığı gibi Germen ırkçılığı ile Hıristiyan fanatizmini uzlaştırma çabaları, PKK'nın Türkiye'de uyguladığı gibi ayrılıkçı Kürtçü ırkçı-milliyetçi faşizmin ve Marxizm'in birlikte kullanılması veya 1970'lerden başlayan ve günümüze kadar gelen cinayet dalgasında olduğu gibi pek çok değerli düşünürün, yazarın canını alan katillerin üretilmesinde ortaya çıkan "milliyetçi-muhafazakar" ideoloji profilinin işaret ettiği Türkçü ırkçı-milliyetçi faşizm ile İslam'a dayalı dinci şeriatçılığın ittifakı hep "birden çok ideolojinin" birlikte kullanıldığı cinayetleri belirler.

Unutmayalım ki, cinayetlerde ne denli çok ideolojik kaynak kullanılırsa katillerin o denli etkin, tehlikeli ve korkutucu olduğunu bilen El Kaide de, bir yandan İslam Şeriatçılığını kullanırken öte yandan Amerika karşıtı anti-emperyalist söyleme de büyük önem vermektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional