Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GECEKONDU KÜLTÜRÜ TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALINCA...

 

Tarikat destekli feodal kültür Türkiye'yi teslim alınca:

-Toplumda hiçbir değer, hiçbir kural kalmaz.

-Sorunlar şiddet yoluyla, hatta cinayetle çözülmek istenir.

* * *

-Kentlerde, özellikle de büyük kentlerde yaşamak olanaksızlaşır.

-Ne can güvenliği kalır, ne mal güvenliği.

* * *

-Ne arkeolojik sit kalır, ne doğal sit, ne kentsel sit.

-Ülkenin bütün zenginlikleri yağmalanır ve yok edilir...

* * *

-Siyaset, ülkeye hizmet için değil, ülkeyi soymak için kullanılır.

-Politikacılar sorun çözmez, sorun üretir.

* * *

-Ulusal bütünlük ve vatandaşlık yok olur.

-Topluma, hemşehricilik, cemaatçilik, kabilecilik, aşiretçilik, mezhepçilik, tarikatçılık, sözün kısası bölücülük egemen olur.

* * *

-Okul sistemi, örgün ve yaygın eğitim çöker.

-Sistem, yurttaş yerine, fırsatçı üretir.

* * *

-Ne tahsilin önemi kalır, ne terbiyenin.

-Topçuluk, popçuluk, köşe dönücülük, çetecilik, tetikçilik egemen olur.

* * *

-Ülkenin kısa ve uzun dönemli çıkarları artık görülmez olur.

-Bireysel çıkarlar ön plana çıkar.

* * *

-Toplumsal ve ulusal özgüven biter.

-Yabancı hayranlığı, dışardan yönetilme ve kurtarılma arzusu gelişir.

* * *

-Hukuk, adalet, güvenlik biter.

-Yozlaşma, yağma, yolsuzluk ve yoksulluk egemen olur.

* * *

-Ülke, bağımsızlığını ve bütünlüğünü yitirir.

-Emperyalizmin pençesine düşer, bölünür.

* * *

Kimdir bunun sorumlusu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminin tamamlandığı 1945'den beri ülkeyi yönetenler, dinci-feodal yapıyı koruyarak Ortaçağ zihniyetini hortlatanlar kimlerdir?

Kimlerdir o iç ve dış güçler?

Kimlerdir kent yağmacılığıyla dinci eğitimi iç içe geçirerek seçmeni koşullandıran ve böylece Türkiye'yi tarikatçılıkla desteklenen feodal gecekondu kültürüne teslim edenler?

Aydınları tetikçilere kurban edenler?

Türkiye'nin geleceğini karartanlar?

Kimlerdir, kimler?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional