Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRATİK MİLLİYETÇİLİK, FAŞİST MİLLİYETÇİLİK

 

Hrant Dink cinayeti, milliyetçilik tartışmalarını yine gündeme getirdi.

Cenazede taşınan "Hepimiz Hrant Dink'iz", "Hepimiz Ermeniyiz" pankartları, "Şehit cenazeleri kalkarken neredeydiniz?" sorusunun sorulmasına yol açtı.

* * *

Din ve milliyet.

İnsanların kimliğinin iki önemli ögesi.

Bireylerin seçme şanslarının olmadığı, ama bütün ömürleri boyunca onlarla birlikte yaşayan ögeler.

Kimlik ögesi oldukları için politikacıların ağızlarını sulandıran iki ideolojik öge.

Tarih boyunca, bırakın bireyleri, devletlerin bile kimliklerini belirlemiş, uğrunda savaşlar yapılmış, milyonlarca kişinin kanı dökülmüş iki öge.

* * *

İnsanlığın gelişme aşamaları açısından da belirleyici iki öge:

Tarım Devrimi, Tek Tanrılı Dinler, Din devletleri.

Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı bilançosu bu döneme noktayı koymuş.

Endüstri Devrimi, Milliyetçi İdeolojiler, Ulus Devletler.

İkinci Dünya Savaşı da bu dönemi kapatmış.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sosyalist Devletler ve Kapitalist Devletler dönemi, Soğuk Savaş başlamış, Sovyetler'in yıkılmasıyla, artık "İnsan Haklarına Dayalı Demokratik Devlet" ayakta kalan tek ideal model olmuştur.

Fakat Kapitalizmin, sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, emperyalizm, savaş gibi bütün hastalıkları günümüzde de devam etmekte ve bu ideal modeli lekelemektedir.

Soğuk Savaş döneminde, dinci ve ırkçı ideolojilerin Sovyetler'e karşı kullanılması, bu ideolojileri ne yazık ki tehlikeli birer siyasal silah haline getirmiştir; Sovyetler'in çöküşünden sonra bu tehlikeli silah, Balkanları, Kafkasları kana boyamıştır.

* * *

Toplumlar birdenbire değişmiyor, temizlenmiyor, kirlenmiyor.

Her şey yavaş yavaş, tedricen oluyor.

Her toplum geçmişin kalıntıları, geleceğin filizleri ile birlikte yaşıyor.

* * *

Günümüzde geleceğin filizleriyle tohumlanmış demokratik milliyetçilik, eşitlikçidir, adaletçidir, laiktir, kendine gösterilmesini istediği saygıyı öteki kimliklere de gösterir, savaşa ve sömürüye karşıdır.

Günümüzde geçmişin kanlı mirasıyla lekelenmiş faşist milliyetçilik, kendini öteki kimliklerden üstün görür, ayrılıkçıdır, ümmetçidir, saldırgandır, sömürüden yanadır.

* * *

Ümmetçi Osmanlı toplumundan ulus devlete dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Milliyetçilik yolu, geleceğe dönük Demokratik Milliyetçiliktir.

Tehlike, ümmetçi dincilikle faşist milliyetçiliğin ittifak halinde Türkiye'yi bu yoldan saptırmasındadır.

Cumhuriyet gazetesine atılan bombalar, Danıştay'a karşı girişilen silahlı saldırı ve Yargıç Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesi ile Hrant Dink cinayeti bu bağlamda görülmelidir.

Dilerim son cinayet, demokrasi adına Ümmetçi Dinciliğe ve Faşist Milliyetçiliğe destek veren aymazları uyandırır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional