Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİR KOMPLO TEORİSİ

 

MİT Müsteşarı'nın, Soğuk Savaş sonrası dünyanın artık çok farklı olduğuna işaret eden, ulus devlet ve ulusal kültür anlayışının büyük bir saldırı altında bulunduğuna ilişkin sözleri acaba bir komplo teorisinden mi etkilendi?

* * *

Zaman zaman Ankara ve İstanbul kulislerinde gündeme getirilen, bazen de İnternet sitelerinde veya bazı gazete köşelerinde tepe noktaları filiz veren bir komplo teorisi var.

* * *

Sovyetler'in yıkılışından sonra, Soğuk Savaş bitince, ABD'nin önderlik ettiği Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde, Avrupa'nın, Balkanlar'ın Kafkaslar'ın ve Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı öncesindeki (siyasal olarak çözülmekte olan) eski yapıya geri döndürüleceği iddialarıyla başlıyor bu komplo teorisi.

Tabii Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki Osmanlı egemenliği düşünüldüğünde, bu "eski yapı" sözcüğünden kastedilenin "Devlet" yapısı değil, etnik ve dinsel yapı olduğu ortaya çıkıyor.

Esas amaç, Birinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan ve İkinci Dünya Savaşı sonunda pekişen yapının değiştirilmesi ve Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde yeniden oluşturulması:

Avrupa'nın, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Orta Doğu'nun, çöken Sovyet İmparatorluğu'nun etkilerinden arındırılması, Sosyalist Devlet ve Ulus Devlet oluşumlarının, dinci, mezhepçi ve etnikçi devlet yapılanmaları yoluyla ortadan kaldırılarak, bu bölgelerdeki halkların ve devletlerin yeniden bölünmeleri, böylece ABD liderliğindeki Küreselleşmenin siyasal, askeri, ekonomik ve kültürel etkilerine açık hale getirilmesi.

Sovyetlerin parçalanmasından sonra ortaya çıkan oluşumlar, Yugoslavya'nın yok edilmesi, Çekoslavakya'nın tarihe gömülmesi, Ukrayna'da, Gürcistan'da olup bitenler ve en sonunda ABD'nin Irak'ı işgal ederek Orta Doğu'ya yerleşmesi hep bu komplo teorisinde dile getirilen planın aşamaları olarak görülüyor.

* * *

Komplo teorisinin Türkiye ayağına gelince, ortaya dört parçalı bir ülke çıkıyor:

Birinci parça, Samsun'dan İskenderun'a çizilen bir çizginin Batı'sında kalan Türkiye Cumhuriyeti.

İkinci parça, Doğu'da kalan parçanın ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan, aşağıdaki Güney Doğu bölgesi; Büyük Kürdistan'ın bir parçası.

Üçüncü parça, Doğu'da kalan bölgenin yukarda kalan Kuzey kısmı; Büyük Ermenistan'ın bir parçası.

Dördüncü parça, Patrikliğin egemenliğinde, Vatikan benzeri bir İstanbul devleti.

Dikkat edilirse bu bölünmenin esasları Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Büyük Devletler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan Sevr andlaşması ile belirlenmişti.

Bu nedenle de bu komplo teorisinden söz edenlere, liberal kılıklı, garip kimlikli yazarlar "Sevr paranoyası içindesiniz" diye saldırmakta.

* * *

Kimi zaman Amerikalı askeri uzmanlarca yayınlanan makalelerle gündeme getirilen, bazen dost ve komşu ülkelerin toplantı salonlarının duvarlarını süsleyen haritalarla dikkatimize çarpan, zaman zaman da AB'deki dostlarımızın uyarılarıyla belleklerimizde yer tutmaya başlayan, azınlıklar sorunu diye dayatılan konular, Ermeni Soykırımı iddiaları ve bu iddiaların bir çok devlet tarafından resmen kabul edilmesi, PKK olayı, PKK'nın Kuzey Irak'ta, ABD'de ve AB'de sahip olduğu destek, Patrikhane sorunları bu komplo teorisinin somut kanıtları mıdır?

MİT Müsteşarı son uyarılarını yaparken bu komplo teorisinden mi etkilenmiştir acaba?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional