Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MÜRTECİ VE MÜMİN

Sevgili okurlarım, ne yazık ki irtica, önemli ölçüde bugünkü siyasal iktidardan güç alıyor.

Ve yine ne yazık ki bugünkü iktidarın bu tutumu, demokrasiye en çok gereksinme duyan kesim aydınlar olduğu halde, demokrasinin altını oyan yani kendi bindikleri dalı kesen bazı entelektüellerden de destek görüyor.

* * *

Dinciler, yani mürteciler, kendilerine destek veren sözde entelektüellerle birlikte, demokrasiyi savunanlara, irticaya karşı çıkanlara "Siz militarizmi destekliyorsunuz", "Siz darbecisiniz" gibi iftiralar atarak şantaj yapıyor ve onları susturmaya çalışıyor.

İrticayı destekleyenlerin son numarası da, "İrticanın tanımı yoktur" demeleri.

Bunlar kısa bir süre önce, hem Anayasa'da açıkça belirtilmiş olan ve hem de Anayasa Mahkemesi tarafından ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış olan "Laikliği" de "Tanımı yoktur, yeniden tanımlanmalıdır" diye tartışmaya açmışlardı.

Medyada, aklı başında olan, demokrasiden yana tavır koyan yazarlar tarafından bunlara pek çok bilimsel, toplumsal, tarihsel ve hukuksal yanıt verildi.

Bu yanıtların hemen hemen hepsi, (haklı ve doğru olarak) irticayı, saldırdığı karşıt kavramlar olan demokrasi ve laiklik açısından irdeleyen yorumlardı.

Bugün ben irtica yanlısı insanları yani mürtecileri, bir başka karşıt kavramla, imanlı insanlarla yani müminlerle karşılaştırarak tanımlamak istiyorum.

Çünkü mürteciler, sadece demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan laikliğe değil, müminlere de zarar veriyor, onların inançlarını da zedeliyor.

* * *

Mürteci için siyaset sadece din açısından önem taşır.

Mümin için siyaset, bağımsızlık, demokrasi, adalet gibi kavramları da içerir.

* * *

Mürteci, tüm devletin din esaslarına göre örgütlenmesini ister.

Mümin, devletten bireylerin inançlarını korumasını ister.

* * *

Mürteci, farklı inanç ve düşünce sahiplerinin "katlini vacip görür".

Mümin için, tüm inanç sahipleri ve hatta inanmayanlar bile saygındır.

* * *

Mürteci, nefret ve kin doludur.

Mümin, sevgi doludur.

* * *

Mürteci, katıdır, bağnazdır, peşin yargılıdır.

Mümin, hoşgörülüdür.

* * *

Mürteci, ne kul, ne insan, ne de vatandaş olarak makbuldür.

Mümin hem kul, hem insan, hem de vatandaş olarak makbuldür.

* * *

Devlet, gerçekten laik ve demokratik olan devlet, müminleri korumakla, mürtecileri cezalandırmakla yükümlüdür.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional