Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MÜRTECİ VE MÜMİN

Sevgili okurlarım, ne yazık ki irtica, önemli ölçüde bugünkü siyasal iktidardan güç alıyor.

Ve yine ne yazık ki bugünkü iktidarın bu tutumu, demokrasiye en çok gereksinme duyan kesim aydınlar olduğu halde, demokrasinin altını oyan yani kendi bindikleri dalı kesen bazı entelektüellerden de destek görüyor.

* * *

Dinciler, yani mürteciler, kendilerine destek veren sözde entelektüellerle birlikte, demokrasiyi savunanlara, irticaya karşı çıkanlara "Siz militarizmi destekliyorsunuz", "Siz darbecisiniz" gibi iftiralar atarak şantaj yapıyor ve onları susturmaya çalışıyor.

İrticayı destekleyenlerin son numarası da, "İrticanın tanımı yoktur" demeleri.

Bunlar kısa bir süre önce, hem Anayasa'da açıkça belirtilmiş olan ve hem de Anayasa Mahkemesi tarafından ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış olan "Laikliği" de "Tanımı yoktur, yeniden tanımlanmalıdır" diye tartışmaya açmışlardı.

Medyada, aklı başında olan, demokrasiden yana tavır koyan yazarlar tarafından bunlara pek çok bilimsel, toplumsal, tarihsel ve hukuksal yanıt verildi.

Bu yanıtların hemen hemen hepsi, (haklı ve doğru olarak) irticayı, saldırdığı karşıt kavramlar olan demokrasi ve laiklik açısından irdeleyen yorumlardı.

Bugün ben irtica yanlısı insanları yani mürtecileri, bir başka karşıt kavramla, imanlı insanlarla yani müminlerle karşılaştırarak tanımlamak istiyorum.

Çünkü mürteciler, sadece demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan laikliğe değil, müminlere de zarar veriyor, onların inançlarını da zedeliyor.

* * *

Mürteci için siyaset sadece din açısından önem taşır.

Mümin için siyaset, bağımsızlık, demokrasi, adalet gibi kavramları da içerir.

* * *

Mürteci, tüm devletin din esaslarına göre örgütlenmesini ister.

Mümin, devletten bireylerin inançlarını korumasını ister.

* * *

Mürteci, farklı inanç ve düşünce sahiplerinin "katlini vacip görür".

Mümin için, tüm inanç sahipleri ve hatta inanmayanlar bile saygındır.

* * *

Mürteci, nefret ve kin doludur.

Mümin, sevgi doludur.

* * *

Mürteci, katıdır, bağnazdır, peşin yargılıdır.

Mümin, hoşgörülüdür.

* * *

Mürteci, ne kul, ne insan, ne de vatandaş olarak makbuldür.

Mümin hem kul, hem insan, hem de vatandaş olarak makbuldür.

* * *

Devlet, gerçekten laik ve demokratik olan devlet, müminleri korumakla, mürtecileri cezalandırmakla yükümlüdür.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional