Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ VE AMERİKA'NIN YANLIŞI-I

Dünyanın yazgısı Ortadoğu'da çiziliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, hem Soğuk Savaş sonrası dünyadaki liderliğini pekiştirmek yani dünyadaki jeostratejik konumunu güçlendirmek hem de bu bağlamda petrol kaynaklarını denetlemek için Ortadoğu'ya geldi, işgalci bir güç olarak yerleşti.

Türkiye Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi.

Ama Türkiye'nin önemi sadece dünyanın yazgısının belirlendiği Ortadoğu'un en güçlü ülkesi olmaktan kaynaklanmıyor.

* * *

Amerika Birleşik Devletleri'nin "Önleyici Üstünlük" dediği saldırgan politikanın sonucu olan Ortadoğu'daki işgalci konumunun ardındaki gerekçeleri oluşturan sorunun kaynağı, İsrail-Filistin anlaşmazlığı.

Bush'un evrensel bir tehdit olarak algıladığı (ve aslında gerçekten de öyle olan) radikal siyasal İslamcı terör, varlık nedeni olarak, Komünizmin yıkılmasından sonra, bu anlaşmazlığı kullanıyor.

Türkiye gerek İsrail'in gerekse Filistin'in egemen ve bağımsız birer devlet olarak varlıklarını en baştan beri kabul eden bir ülke olarak, bu çözümün son noktasında gerekli olan adaleti, aklı ve dengeyi temsil ediyor.

Yani Türkiye, tarihsel tutum ve konum bakımından, Ortadoğu'nun, evrensel teröre kaynaklık eden İsrail-Filistin sorunu açısından, akla, adalete ve dengeye dayalı bir politika sahibi.

Ama Türkiye'nin önemi sadece Ortadoğu sorunu açısından makul, dengeli, adil ve kalıcı bir barışın temsilcisi olmaktan kaynaklanmıyor.

* * *

Türkiye geleneksel olarak Batı Dünyası'nın bir müttefiki.

Ortadoğu kültürünün temelinde yatan din bakımından ise Müslüman bir toplum.

Dikkat: Müslüman bir toplum ama bir İslam Devleti değil; hem devlet hem toplum açısından laik ve demokratik.

Burada ince bir nokta var:

Devlet açısından hem İslam Devleti hem de laik ve demokratik olunmaz.

Toplum açısından ise hem Müslüman hem de laik ve demokratik olunabilir.

Dolayısıyla, Türkiye toplum açısından hem Müslüman hem de laik ve demokratik, devlet açısından ise sadece laik ve demokratik.

İşte Türkiye'nin asıl önemi burada.

* * *

Türkiye, Müslüman bir toplumda laik ve demokratik bir devlet modeli açısından dünyada tek ve biricik.

Bütün önemi de buradan geliyor.

Bu tek ve biricik model olma açısından hem 20. yüzyıl dünyasının bir mucizesi, hem de insanlık tarihin gelişmesi açısından yol gösterici bir ışık; Türkiye ve insanlık bu ışığı Atatürk'e ve onun devrimlerine borçlu.

Bush yönetimindeki Amerika'nın ve siyasal radikal İslamcı teröristlerin dünyayı bir Müslüman-Yahudi, Hıristiyan savaşına sürüklemekteki ortak çabalarının önündeki en önemli siyasal ve ideolojik engel Türkiye'nin Müslüman bir toplumdaki laik ve demokratik devlet modeli.

Yani hem radikal siyasal İslamcı teröristlerin hem de Bush yönetiminin yaratmaya çalıştıkları cepheleşme çerçevesinde bu cepheleşmeye uymayan bir model.

* * *

Amerika'nın hatası da tam bu noktada ortaya çıkıyor:

Son çözümün İslam'ın demokratikleşmesi olduğunu gözardı eden Bush yönetimi güncel politikalar uğruna, Müslüman ülkeleri ve toplumları, sadece "kendinden yana-kendine karşı" olan ölçütüne göre ayırdığı için, Türkiye'yi de "kendinden yana bir İslam Devleti" modeline doğru itekliyor, onun dünya ve insanlık tarihi açısından sunduğu Müslüman bir toplumdaki laik ve demokratik devlet modeli çözümünü görmezden geliyor.

Çünkü derdi insanlığın sorunlarını çözmek değil, kendi çıkarlarını ve egemenlik alanını genişletmek ve güvenceye almak; bunun için de barışı ve adaleti değil, savaşı ve şiddeti besliyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional