Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

FUKUYAMA DA BUSH'A KARŞI

Londra'da açığa çıkarılan büyük terör saldırısının ardından A.B.D. Başkanı G. W. Bush bir açıklama yaptı ve "Ülkesinin İslamcı Faşistlerle savaş halinde olduğunu" belirtti.

Peki acaba Bush'un bizzat kendisi neyi temsil ediyor?

Amerika'nın içinde ve dışında pek çok kişi, politikacı, yazar, Evangelist Neocon'ların yani Bush Yönetimi'nin, Hıristiyan şeriatçılığını veya A.B.D. yönetiminin faşist eğilimlerini temsil ettiğini düşünüyor.

* * *

Dünya, gerisinde büyük ekonomik çıkarların yattığı, çılgınca bir din savaşının içine mi sürükleniyor?

Haçlı Seferleri dönemine mi geri dönüyoruz?

Bir yanda El-Kaide, Hamas, Hizbullah ve müttefikleri öte yanda A.B.D., İngiltere ve müttefikleri...

Önce A.B.D.'nin Irak saldırısı...

Şimdi İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırısı...

Bu saldırılara "çanak tutan" (Bush'un İslamcı Faşistler dediği) Radikal Siyasal İslamcı'ların dünyadaki ve Ortadoğu'daki kışkırtıcı terör eylemleri...

* * *

İnsanlığın Tarım ve Endüstri Devrimleri'nden sonra içine girdiği üçüncü büyük dönüşüm olan Bilişim Devrimi ne kadar sancılı ve kanlı süreçlerden geçecek?

Yeni Dünya Düzeni'nin Egemeni olmaya soyunmuş A.B.D., bu egemenliği için, dünya barışını, insan haklarını, demokrasiyi (üstelik de bu değerler adına) nereye kadar zorlayacak?

İşte Francis Fukuyama, "Amerika Yol Ayrımında" (America At The Crossroads) adını verdiği son kitabında Bush Yönetimi'nin, Neoconservative'lerin dış politikasını tartışıyor, irdeliyor ve eleştiriyor.

(Fukuyama'nın bir önceki kitabı ve Küreselleşme konusundaki özeleştirileri için yine bu sütunda yazdığım yazılara Cumhuriyet arşivinden veya kongar.org adresinden bakılabilir.)

Kitabın alt başlığı, "Demokrasi, Güç ve Neoconservative Miras".

Fukuyama, bir zamanlar destek verdiği Bush Yönetimi'ni ve "Neoconservative" yaklaşımı acımasızca eleştiriyor.

İslamcı teröristlerin Amerika'ya saldırdığını öne süren Bush Yönetimi'nin, Irak'ı işgali ile, "kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet ürettiğini" belirtiyor:

"Irak, artık ateş edilecek pek çok Amerikan hedefine sahip olarak, cihadçı teröristler için, bir cazibe merkezi, bir eğitim alanı ve bir operasyon üssü halini almış, Afganistan'ın yerine geçmiştir."

diyor. (s.181.)

Böylece Bush Yönetimi'nin, Irak'ı işgal ederek kendisini, isteyerek hedef haline getirdiğinin altını çiziyor.

Amerika'nın Irak'ı işgalinin pek çok İslamcı grup arasında Anti-Amerikancı çizgide bir ittifak yarattığını da vurgulayan Fukuyama, en önemli saptamalarından birini, bir ülkedeki demokratik gelişmelerin dışardan empoze edilemeyeceğine işaret ederek yapıyor:

"İster ekonomik olsun, isterse siyasal, gelişmenin sırrı, bu sürecin hemen hemen hiçbir zaman dışardan empoze edilerek gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Reformlar ve yeni kurumlar için her zaman toplumların içindeki insanlar -bazen bir küçük seçkinler grubu, bazen daha geniş sivil toplum kuruluşları- öncülük etmeli ve ortaya çıkan sonuçları da sahiplenmelidir"

diyor. (s.185.)

Böylece A.B.D.'nin "Irak'a demokrasi götürüyoruz" safsatasının balonunu da patlatmış oluyor.

A.B.D.'nin dünyayı demokrasi ve insan hakları bağlamında etkilemek için uluslar arası örgütler aracılığıyla çalışması, "yumuşak bir güç" kullanması gerektiğini söyleyen Fukuyama, Bush Yönetimi'nin, önleyici savaş ve benzeri doktrin ve uygulamalarla bunun tam tersini yaptığını, hem dünyada hem de Ortadoğu'da kendisine karşı ittifaklar oluşturma hatasına düştüğünü, prestij yitirdiğini vurguluyor.

Dünyada olup bitenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olan bu kitaba "Bir neocon'un itirafları" da diyebilirsiniz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional