Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ATATÜRKÇÜLÜK VE ULUSALCILIK KÖTÜ İDEOLOJİLER MİDİR?

Atatürkçülük.

Kendi başına bir "izm":

Kemalizm.

Ulusalcılık.

O da bir "izm":

Nasyonalizm.

* * *

"İzm" ne demek?

"İdeoloji" demek.

Peki "ideoloji" ne demek:

Dünyayı ve topumu anlamaya yönelik tutarlı bir inanç ve düşünce sistemi demek.

Son zamanlarda moda oldu.

Pek çok köşede okuyoruz:

"İzm'lere bağlı olmayın".

"İzm'ler kötüdür".

* * *

1960'lı ve 1970'li yıllarda "izm" denince akla gelen ideolojiler, Marksizm, Leninizm, Maoizm, Komünizm, Sosyalizm idi.

Sonunda 1980 darbesini gerçekleştiren egemen güçler, "ideoloji" sözcüğünü neredeyse yasa dışı ilan etmişlerdi.

"Sen ideolojik konuşuyorsun" denildiğinde, aslında "Sen komünistsin, vatan hainisin" demek isteniyordu.

* * *

Oysa ideolojisiz insan olmaz.

Hatta her insanın (genellikle birbiriyle tutarlı, ama bazen de birbiriyle çelişen) birden çok ideolojisi olabilir.

Demokrasi de bir ideolojidir, din de, laiklik de, hümanizm de.

Örneğin bir insan, birbiriyle tutarlı olarak hem demokrat, hem dindar, hem laik, hem de hümanist olabilir.

* * *

Son zamanlarda dinci ve liberallik adı altında dincilik yapan yazarlar, 1960'ların, 1970'lerin geleneğini geri getirdiler ve "ideoloji" sözcüğüne yeniden olumsuz bir anlam yüklediler.

Bunlar, bu kez, "ideoloji" sözcüğünün eşitliğine Kemalizm, Nasyonalizm ve Laisizm kavramlarını yerleştirerek, bu kavramları karalamak için "ideoloji" terimine de saldırmaya başladılar:

"Atatürk iyidir, Kemalizm kötüdür!..."

"Milliyetçilik, ulusalcılık, nasyonalizm, faşizmle eşittir, kötüdür!..."

"Laiklik iyidir, laisizm kötüdür!..."

gibi ipe sapa gelmez, kendi içinde çelişen, oksimoron vecizeler yumurtlamaya başladılar.

* * *

Herkes için bu "izm"lerin çağdaş anlamlarını bir kez daha yineleyelim:

Günümüzde Kemalizm, ne tepeden inmeciliktir, ne jakobenlik ne de tek parti yönetimini istemektir.

Günümüzde Kemalizm, çağdaş uluslararası toplumun saygın ve eşit haklı bir üyesi olmayı istemek, din-tarım toplumlarının inanca dayalı otoriter yapısını değil, endüstri-bilgi toplumlarının insan haklarına dayalı demokratik yapısını benimsemek ve bunları gerçekleştirmek için de bilimin yol göstericiliğine inanmaktır.

Günümüzde milliyetçilik ya da ulusalcılık veya nasyonalizm, ne ırka dayalı bir devlet ve toplum yapısını arzulamaktır, ne farklı din, ırk, dil sahiplerinin bir arada yaşamasına karşı çıkmak, ne de onlardan birini dışlamak veya öne çıkarmaktır.

Günümüzde ulusalcılık, ulusal çıkarları, öteki ulusların (özellikle de komşularımızın ve A.B.D.'nin) kendi çıkarlarını savunduğu ölçüde, eşit ve adil olarak savunmaktır.

Kafakarıştırologlara kulak asmayın sevgili okurlarım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional