Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DOGMATİK EĞİTİM VE ÖZGÜR SEÇİM

"Dogmatik eğitimle özgür seçim yapılabilir mi?"

Burada "özgür seçim" deyişi ile hem ülke çapındaki demokratik seçimleri kastediyorum, hem de bireyin kendi yaşamına ilişkin verdiği kararlardaki gerçek bireysel seçim hakkını.

Soruyu birinci anlamıyla, ülke çapındaki sorun açısından şöyle de sorabiliriz:

"Bir toplum, insanları dogmatik bir eğitimden geçirerek, demokratik seçimlerde oy kullanacak nitelikteki özgür ve özerk, demokrasiyi özümsemiş çağdaş bireyi yaratabilir mi?"

İkinci anlamıyla, birey açısından ise soru şöyle olacaktır:

"Dogmatik bir eğitimden geçen bir birey, yaşamının çeşitli aşamalarında karar vermesi gerektiği zaman, bu kararları gerçek bir özgürlük içinde, bütün seçenekleri hesaba katarak serbestçe verebilecek midir?"

* * *

Ülkedeki demokrasi ve özgür bireyin kendi yaşamına ilişkin serbest tercihleri ile eğitim arasında nasıl bir ilişki vardır?

Eğitim nedir?

Kaç türlü olur?

Hangi eğitim nasıl bir sonuç verir?

* * *

En kısa tanımıyla "Eğitim insanın yeniden üretimidir."

Daha işlevsel bir tanımla, "Eğitim, insanda istenen davranışların üretimidir."

Totaliter bir toplum yapısında, o topluma egemen olan ideolojiye bağımlı, birörnek insanlar yaratmak için dogmatik bir eğitim yaparsınız.

Dogmatik eğitim, adı üstünde, değişmez doğrulara, yani dogmalara, yani inançlara bağlı insanlar üretir.

Bu eğitimin yöntemi dogmatizm, amacı dogmatik yani totaliter toplumdur, değişmez doğruların ezberletilmesi ve eğitimle kabul ettirilmesi esasına ve hedefine dayalıdır.

Bu eğitimden geçen insanlar sorgulamaz, itaat eder.

Birbirlerinden farklı değil, birbirlerine benzer özellikler taşır.

Demokratik bir toplum yapısında ise, yine adı üstünde hem demokratik eğitim, hem de demokrasi için eğitim yaparsınız.

Demokratik eğitimin yöntemi demokratiktir, amacı demokrasidir.

Bu eğitimde, sorgulayan, kuşku duyan, gerçeği kendi özgür iradesiyle araştırarak bulan bireyler üretirsiniz.

Bu bireyler arasındaki toplumsal ilişki, birörnekliğe değil, farklılıkların işbölümüne ve işbirliğine dayanır.

* * *

Her yıl, resmi sayılara göre bir milyon, gayri resmi verilere göre iki milyon çocuğu Kuran Kursu adı altında dogmatik bir eğitimden geçirip ilerde "demokratik rejime bağlı" vatandaş olmalarını bekleyebilir misiniz?

Böyle bir dogmatik eğitimle Türkiye'de demokrasiyi yaşatabilir misiniz?

Küçücük çocukların beynine "Başı açık kızlar cehenneme gider" dogmasını kazıdıktan sonra, büyüdüklerinde başlarını örtmelerini "özgür iradelerine" bağlayabilir misiniz?

* * *

Örgün ve yaygın eğitim, sorunun bir yüzü.

Bir de toplumun, hâlâ din-tarım döneminin feodal değerlerini bağrında barındırdığını, hâlâ "töre cinayetleriyle" boğuştuğunu, Danıştay cinayetinin "türban kararı yüzünden" işlendiğini düşünürseniz, eğitimin büyük önemi bir kez daha ortaya çıkar:

Eğitimi "demokratik" yöntemle "demokrasi" amaçlı değil de, "dogmatik" yöntemle "totaliter" amaçlı kullanırsanız, Türkiye'de, zaten gelişmesini tamamlamamış olan demokratik düzeni yok etmeniz sadece birkaç kuşaklık bir zaman alır.

Acaba istenen bu mudur?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional