Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİK NİÇİN YÜKSELİŞTE?

Sovyetler çöktü, Küreselleşme başladı.

Tüm dünyada sevinç çığlıkları duyuldu:

"Tarihin sonu geldi!"

"Savaşlar sona erdi!"

"Ulus devlet bitti!"

"Milliyetçilik dışa kapanmadır, izolasyondur, gericiliktir, faşizmdir!"

* * *

Aradan on beş yıl geçti.

Ne tarihin sonu geldi!

Ne savaşlar sona erdi!

Ne ulus devlet bitti!

Ama ulusçuluk Türkiye'de lanetlendi!

Milliyetçilik, Balkanlarda, Kafkaslarda, tüm dünyada yükselişe geçti.

Sadece Türkiye'de, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda lanetlendi.

* * *

Türkiye'nin sorunları açısından "karşı taraf milliyetçiliği" ise dolu dizgin güçleniyordu:

Kıbrıs sorunu.

Ayrılıkçı etnik sorun.

Ege sorunu.

Kuzey Irak sorunu.

Soykırım iddiaları sorunu.

Hepsi, Türk milliyetçiliğinin lanetlendiği bir ortamda, "karşı taraf milliyetçiliğinin" yükselişine dayalı sorunlar olarak belirginleşti.

* * *

Avrupa Birliği, genişleme müzakerelerinde Türkiye'ye ikinci sınıf devlet muamelesi yaptı.

Annan Planı'nı kabul eden Kıbrıs Türkleri ve onları destekleyen Türkiye, bu planı reddeden Kıbrıs Rumlarının AB'ye tam üye olmasıyla, kendilerini aldatılmış saydı.

Amerika'nın Irak işgalinden sonra Kuzey Irak'taki oluşum, Türkiye'ye ikinci bir aldatılmışlık duygusu yaşattı.

Irak'taki Türk askerlerinin başına, Amerikan askerleri tarafından çuval geçirilmesi, Türkiye'nin ulusal gururunu yaraladı.

Soykırım iddialarına, yasa çıkarmak gibi akıl dışı bir yolla destek veren devletlerin arasına, Almanya ve Polonya gibi ülkelerin de katılması, Türkiye'nin moralini iyice bozdu.

Bölücü etnik terörle mücadelede, Türkiye, AB tarafından yalnız bırakıldığı izlenimine kapıldı.

* * *

Türkiye, bütün haberleşme sistemini, kurucusu, son derece lekeli siyasal geçmişe sahip bir Arap sermaye grubuna satarken, A.B.D., Amerikan şirketlerini satın almak isteyen Çin'i engelliyor, Fransa, dilini korumak için özel yasa çıkarıyor, yine Amerika, limanlarının kontrolünü, bir İngiliz şirketini satın alan Arap sermayesine vermeyi reddediyordu.

* * *

Bütün bunlar olurken, Amerika Birleşik Devletleri, ulusal çıkarlarını korumak adına, "önleyici vuruş" (preemptive preeminence) doktrinini geliştiriyor, bütün dünyayı askeri ve stratejik denetim altına almak üzere harekete geçiyordu.

* * *

Efendim?

Duyamadım!

Hâlâ mı soruyorsunuz!

Türkiye'de milliyetçilik niçin mi yükselişte?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional