Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ILIMLI İSLAM: LAİKLİKTEN ŞERİATA GİDEN YOL

Türkiye'de zemin kayıyor:

Laik ve demokratik Türkiye'den, totaliter bir İslam devletine doğru hızla gidiyoruz.

Zemin, demokratik bir Türkiye'de seçmen demek, seçmen ise insan.

İnsan üretimi nasıl yapılır?

Eğitimle.

Örgütlenmeyle.

Toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel çevreyle.

* * *

Okul.

Aile.

Medya.

Mahalle.

Arkadaş grupları.

İş yeri.

Bir insanı üreten kurumlar bunlar.

* * *

Türkiye'de önce eğitime el atıldı:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı ile oynandı.

Sonra İmam-Hatip okulları ve Kuran Kursları açıldı.

Milyonlarca genç beyin Kuran Kurslarında koşullandırılıyor, İmam-Hatip anlayışı ile eğitiliyor, normal denen okullarda sorgulayıcı, araştırıcı değil, dogmatik, bağnaz bir yaklaşımla yetiştiriliyor.

* * *

Dünya din ekseninde ikiye bölünüyor:

Hıristiyan-Müslüman.

Müslümanlar ikiye bölünüyor:

Sünni-Şii.

Radikal Siyasal İslam terörüyle, Neoconservative Evangelism saldırganlığı bu bölünmeyi destekliyor, pompalıyor, tırmandırıyor.

* * *

Okulda ve kurslarda din eğitimi.

Medyada din tartışmaları.

Ailede din baskısı.

Gecekonduda siyasal İslam örgütlenmesi.

Arkadaş gruplarında tarikat bağlantıları.

İşyerlerinde türban birlikteliği.

Dünyada yükselen dincilik.

İktidarda AKP.

* * *

Sonuç, Irak deneyimiyle apaçık ortada:

Dinler çatışması, mezhep kavgalarına dönüşüyor; Hıristiyan işgali altında, Müslüman Müslüman'ı öldürüyor.

* * *

Bu trajik zemin kayması bir süreç:

Soğuk Savaş ile 1945'te başlayan bir süreç.

Soğuk Savaş, Adnan Menderes'i üretti.

Adnan Menderes, Süleyman Demirel'i.

Süleyman Demirel, Turgut Özal'ı.

Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan'ı.

* * *

Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, kendinden sonraki lideri üretecek zemini hazırlıyor:

Tüm devlet kurumlarıyla, resmi ve gayri resmi eğitimle, yerel örgütlerle, medyayla, ailelerle, arkadaş, tarikat örgütlenmeleriyle, işyerleriyle.

Demokrasi, kötü niyetli dincilerin elinde, tersine çalışıyor:

Ortaçağ'dan modernliğe değil, modernlikten Ortaçağ'a götürüyor Türkiye'yi.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional