Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÖR İNANÇLILIK, DÖNEKLİK VE PARANOYA

İnsanların fikir değiştirmeleri doğaldır.

İnsanoğlu öğrenen, değişen, gelişen bir yaratıktır.

Bilgi dağarcığımız geliştikçe, bireysel deneyimlerimiz biriktikçe, hem duygu hem de düşünce dünyamızda bir takım değişmeler olması kaçınılmazdır.

Bu değişme ve gelişme sağlıklıdır, insanı daha başarılı, daha uyumlu, daha verimli, sonuç olarak da daha mutlu noktalara taşır.

* * *

Sağlıksız olan, insanın değişmesi, gelişmesi, hatta bir zamanlar savunduğu fikirlerinden "dönmesi" değildir.

Sağlıksız olan, "kör inanç" sahiplerinin kamp değiştirdiklerinde sergiledikleri bağnazlık ve paranoyadır.

("Kör inanç" deyimini "fanatizm" karşılığı kullanıyorum; Erdal Atabek'e teşekkürler.)

* * *

İnsanları çeşitli biçimlerde sınıflayabilirsiniz:

Cinsiyetlerine göre, yaşlarına göre, milliyetlerine göre, dinlerine göre, siyasal düşüncelerine göre, mesleklerine göre, toplumsal sınıflarına göre gruplara ayırabilirsiniz onları.

Bu sınıflamalar, her kategoride yer alan insanların tutum ve davranışları hakkında bazı genel ipuçları verebilir.

Ama öyle bir kişilik özelliği vardır ki, insan hangi kategoride yer alırsa alsın, onun genel olarak tutum ve davranışlarını belirler:

"Kör inançlılık".

"Kör İnançlı" insan, tek ve biricik doğrunun kendi doğrusu olduğunu, kendisininki dışında kalan bütün düşüncelerin yanlış ve hatta ihanet olduğunu düşünür.

Dogmatiktir, yani fikir softasıdır, bağnazdır.

Tartışmaya, etkileşime, hoşgörüye, kuşkuculuğa kapalıdır.

* * *

İşte böyle bir "kör inançlının" dönmesi yani kamp değiştirmesi kendisi için de çevresi için de bir felaket olur.

Çünkü dünyaya ve insanlara bakışı hem "değişmemiş" hem de daha sertleşmiş olur; üstelik de kendini "değişmiş" olarak pazarlar.

Dünyaya ve insanlara yine aynı "kör inanç gözüyle" bakmaktadır.

Esas ölçütü, eskiden neyse, şimdi de odur:

Ya solculuk, ya milliyetçilik, ya dincilik, ya da darbecilik.

Aynı "kör inanç gözlüğünü" kullanmasına, insanları ve dünyayı yine akla kara gibi görmesine ve aynı ölçüt üzerinden değerlendirme yapmasına karşın artık "taraf" değiştirmiştir, aynı şeyleri yine yanlış görmektedir, aynı sistematik hataları yapmaktadır ama elindeki "hainler" ve "vatanseverler" yaftalarının yerleri değişmiştir.

Eski "dostlar" şimdi "düşman", eski "düşmanlar" şimdi "dost", eski "hainler" şimdi "vatansever", eski "vatanseverler" şimdi "hain" olmuştur.

Gençliğinde, darbeciler kampında yaptığı yanlışları, şimdi yeni katıldığı liberalizm kampında tekrarlamakta, her taşın altında "hainler", her köşenin ardında "düşmanlar" görmektedir.

Kişisel ve toplumsal varlığını, içinde bulunduğu kampla özdeşleştirdiği için, "dönekliğini" haklı çıkarmak amacıyla, daha keskin, daha bağnaz ve hatta paranoyak olmuştur.

Asıl düşmanları ise, eski ya da yeni, "karşı kampın bağnazları" değildir.

Çünkü onlar da kendisi gibi "kör inanç" sahibidirler; düşman kamplar birbirlerinin varlığı ile beslenir.

Asıl düşmanı, bağnazlığa karşı çıkan, gerçek demokratlardır.

Darbecilik döneminde kendini eleştiren gerçek demokratlar yine onun düşmanlarıdır, ama bir farkla:

Geçmişte, "darbeci" olduğu için onu eleştiren demokratları, şimdi o "darbecilikle" suçlamaktadır; çünkü "kör inanca dayalı döneklik paranoyası" bugünkü yanlışlarını vurgulayan her eleştirinin ardında "eski benliğini" aramasına yol açmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional