Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KİMLİK SORUNU TARTIŞMALARI

Sevgili okurlarım, "Kimlik Sorunu" tartışmalarının bir ülkenin bütünlüğüne nasıl bir dinamit koyduğunu, herhalde son günlerdeki demeçlerden, yazılardan, televizyon programlarından yeterince hatta yeterinden de fazla izlemişsinizdir.

"Ben Türk kimliğini kabul etmiyorum" diyenlerden, "Bütün etnik ve dinsel gruplar bir araya gelsin, yeni bir federatif anayasa hazırlasın" diyenlere, "Üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" diyenlerden, "Türkiye'de yaşayan herkes Türk'tür" diyenlere kadar bir uçtan öbür uca, her türlü görüş Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

* * *

Tüm dünyada bu "Kimlik Tartışmasını" başlatan kimdir biliyor musunuz?

Belki inanılması zor ama bu tartışmayı bilimsel temellere de oturtmaya çalışarak tüm dünyada ve tabii Türkiye'de de gündeme getiren kişi, bu sütunun okurlarının çok iyi tanıdıkları Samuel P. Huntington adlı Harvard'lı bir profesördür.

Hani şu ünlü "Uygarlıklar Çatışması" kitabını yazarak, Batı uygarlığını "taklit edilmez ve ulaşılmaz" sayan faşist görüşlü Amerikalı.

Batı emperyalizminin egemenliğini kolaylaştırmak amacıyla, sömürülen ülkelerin, bu sömürü sırasında Batı'dan öğrendikleri "laiklik, demokrasi, insan hakları, bağımsızlık" gibi değerlerle Batı'ya karşı çıkmalarını önlemek için "Bu değerler emperyalizmin değerleridir, onları bırakın, sizin kadını ikinci sınıf vatandaş sayan İslami değerleriniz iyidir" diyen yazar.

Atatürk'ün "Çağdaşlaşma" başarıları, ürettiği faşist kuramı yalanlayan tarihsel bir örnek olduğu için, onu reddeden kişi.

Türkiye'ye "Siz Avrupa Birliği'ni bırakın, Atatürk'ü inkar edin, İslam Dünyası'na yönelin" diyen profesör.

* * *

Huntington, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra, rakibini yitiren Batı'nın laçkalaşmasını engellemek için yeni düşman üretmeye soyunduğunda, karşısına İslam uygarlığını almak için "Biz kimiz" tartışmasını başlatmıştı.

Daha kitabının başında "Kültürel kimlik farklılıklarının, sınıf çatışmalarından, zengin yoksul arasındaki mücadelelerden çok daha yaygın, önemli ve tehlikeli olduğunu" belirtiyordu. (The Clash of Civilizations, s.28).

Amerika'ya yapılan 11 Eylül 2001 El Kaide saldırısıyla tezlerinin kanıtlandığı iddiasını öne süren Huntington, daha sonra "Biz Kimiz" adlı bir kitap daha yazarak, "Kültürel Kimlik" tartışmalarını derinleştirdi.

Bu kitabının son sayfasında "Amerikalılar, ulusal kimliklerini ve milli amaçlarını bulmak için yeniden dine dönerlerse bu hiç de şaşırtıcı olmayacaktır" yargısını verdikten sonra, "Amerika dünya olur. Dünya Amerika olur. Amerika Amerika olarak kalır" diyordu. (Who Are We?, s.370).

* * *

Dünyada ve Türkiye'de "Kimlik Sorunu Tartışmaları" adı altında oynanan oyunu görmek için, yukardaki satırları okumak, Huntington'u tanımak gerekmiyor.

Emperyalizmin en eski ve en etkili oyunu olan "Böl ve yönet" senaryosu, dünyanın, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izleyen Küreselleşme aşamasında yeniden sahneye konuyor.

Üniter bir devlet yapısına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, "Kültürel haklar" adı altında dayatılan, farklı dil, farklı hukuk, farklı eğitim ve kamu alanını da kapsayan farklı giyim ve farklı ibadet gibi uygulamalarla yok edilmek isteniyor.

"Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olan Türkiye Cumhuriyeti, gözümüzün önünde, üstelik de "demokrasi" kavramı çarpıtılarak "insan hakları" kavramı istismar edilerek, "Kültürel haklar ve kültürel kimlik tartışmaları" adı altında dayatılan etnik ve dinci sloganlarla, bölünüyor, yok ediliyor.

Yarın çok geç olacak!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional