Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CANLI BOMBA YAPIM VE KULLANIM KILAVUZU

Sevgili okurlarım, bugün size büyük bir hizmet yaparak, "canlı bomba imalatı" konusunda çok özel bilgiler sunacağım.

Biliyorsunuz, artık ilkokul çocukları bile İnternet'ten bomba üretimini öğrenebiliyor.

Tabii bu durum, "Küreselleşme" sürecinin ayrılmaz bir parçası olan "Terörün Küreselleşmesi" olgusunun bir gereği olduğu için de kimse yadırgamıyor.

Neyse bugünkü yazıdaki amacım "bomba imalatı" gibi tehlikeli bir bilginin bu denli kolay ulaşılabilir olmasının sakıncaları üzerinde durmak değil.

Tam tersine, madem herkes böyle bilgilere kolayca ulaşabiliyor, o zaman kamuoyunun çeşitli kesimleri arasında eşitlik sağlamak için ben de "canlı bomba yapımı" konusundaki bilgileri en azından siz okurlarımla paylaşmak istedim.

Önce hemen belirtmeliyim ki "canlı bombanın" yapımı zor, kullanımı nispeten daha kolaydır.

Yapımı zordur, çünkü çok zaman alır ve insanın bu üretimi yapabilmesi için çok özel bir konumda olması gerekir. (Zaten işin asıl püf noktası da buradadır: Herkes canlı bomba üretemez.)

Kullanımı ise nispeten daha kolaydır çünkü bunun reçeteleri hazırdır ve elinizde "üretilmiş olan bir canlı bombanız" varsa, bu hazır reçeteleri uygulayarak onu derhal kullanıma sokabilirsiniz.

1) Canlı bomba nasıl üretilir?

Canlı bombanın ham maddesi, buluğ çağına gelmemiş çocuk, bu hammaddeyi işleme yöntemi ise eğitimdir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hammaddenin buluğ çağına gelmemiş olmasıdır, çünkü buluğ çağına erişmiş olan çocuğun beyninin yıkanması nisbeten daha zordur.

Evet, hammaddemiz, küçük çocuktur özet olarak.

Bu hammaddemizi alır, sıkı bir eğitime sokarız.

Bu eğitim bilgiyi, araştırmayı, sorgulamayı reddeden, inanca dayalı, dogmatik bir eğitim olmalıdır.

Bu eğitimde "yaplar ve yapmalar" yani "emirler ve nehiyler" vardır.

Bunlar çocuğa öğretilmez, benimsetilir.

Yani doğal bir eğitim sürecinde olduğu gibi çocuğun aklına hitap edilmez, tam tersine kalbine hitap edilir, değişmez dogmalar, tartışılmaz gerçekler olarak yüreğine kazılır.

Böylece çocuk, araştırmayı, sormayı, bilgilenmeyi değil, boyun eğmeyi, itaat etmeyi, verilen emirleri tartışmadan uygulamayı öğrenir.

Tabii bu eğitimin temeli, bireyin, kişisel yaşamın ve insan hayatının anlamsızlığı, sahip olunan ideolojinin ise (hem bu dünya hem de öbür dünya için) her şey olduğu anlayışıdır.

Esas olan, çocuğa aşılanan ideoloji ve bu ideolojinin gerektirdiği davranış biçimidir.

Küçük bir çocuğu alıp, (kesintili de olsa) uzun süren bir eğitim süreci içinde beynini yıkadığınız, davranışlarını biçimlendirdiğiniz zaman artık elinizde bir "canlı bomba" vardır.

2) Canlı bomba nasıl kullanılır?

Canlı bombanın tetiklenmesi için bir "gruba" gereksinme vardır:

Canlı bombanın, birlikte yaşadığı, değerlerini benimsediği, günlük yaşamını onun kurallarına göre düzenlediği bir gruptur bu.

Biz Sosyal Psikoloji'de buna "referans grubu" deriz.

Siz isterseniz bunu "canlı bombanın ailesi" olarak da görebilirsiniz.

İşte böyle gruplar zaten toplum içinde hazır olduğundan, imal ettiğiniz canlı bombanın bunlardan birinin içine yerleştirilmesi -ki zaten imalat süreci de böyle bir grup içinde gerçekleşmiştir- hiç de zor değildir.

Görüldüğü gibi "canlı bombanın" üretimi zor, kullanımı kolaydır:

Bir çocuğun "canlı bomba" niteliği kazanması yıllarca sarfedilen emeğe bağlıdır; ama bir kez imal edildikten sonra, kullanımı son derece kolaydır:

Grup, kararını bildirir; canlı bomba patlar.

Bu kılavuzun yukarda sözünü ettiğim püf noktası ise şurada:

Canlı bomba imal edebilmek için iktidar olmanız ya da iktidar olanaklarını kullanmanız gerekmektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional