Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YANLIŞ SORU VE ÖNERMELERE DOĞRU YANITLAR

 

Eğitim sistemimiz çökeli, vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin beyinleri yalan yanlış köşe yazıları ve televizyon programları ile yıkanıyor.

Bugün bu "beyin yıkama" konusunda gözüme çarpan bazı yanlışlara işaret etmek istiyorum:

Yanlış önerme: Demokrasi bir çoğunluk rejimidir; çoğunluk isterse laiklik kalkabilir, şeriat rejimi kurulabilir.

Doğrusu: Demokrasi sadece bir çoğunluk rejimi değil, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir rejimdir; bunların başında da inanç özgürlüğü gelir; tek bir inanca özgü demokrasi olamaz, bütün farklı inanç sahiplerini ve inançsızları devlet karşısında vatandaş olarak eşit görmeyen rejime demokrasi denemez.

Yanlış önerme: Laiklik, devletin dine, dinin de devlete karışmadığı bir rejimdir.

Doğrusu: İnanç farkı gözetmeksiniz vatandaşlarına eşit uzaklıkta duran laik devletin, farklı inanç sahiplerini ve inançsızları korumak gibi etkin bir görevi vardır; dolayısıyla devlet egemen inanç sahiplerinin başkalarını ezmesini önlemekle yükümlüdür.

Yanlış önerme: Devlet laik olabilir, bireyler laik olamaz.

Doğrusu: Laik devletten yana olan birey laiktir; insanlar hem Müslüman hem laik olabilir.

Yanlış önerme: Türkiye'de cumhuriyet ve laiklik demokrasiye karşıdır, demokrasi geliştikçe laik cumhuriyet gerileyecektir.

Doğrusu: Türkiye'de cumhuriyet ve laiklik demokrasinin ön koşullarıdır; demokrasinin gelişmesi cumhuriyetin ve laikliğin korunması ile olanaklıdır.

Yanlış soru: Ordudan yana mısın orduya karşı mısın?

Doğru yanıt: Ben bağımsızlıktan ve demokrasiden yanayım; ordunun ne yaptığına bakarım; bağımsızlığımızı ve demokrasimizi koruyan eylemlerden yanayım, bağımsızlığımıza ve demokrasimize karşı olan eylemlerden yana değilim.

Yanlış önerme: Türkiye tarihi Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal gibi liderler çizgisinde çözümlenmelidir.

Doğrusu: Türkiye tarihi, köylülükten ve toprak ağalığından, sermaye ve işçi sınıflarına dönüşüm, yani tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş dikkate alınmadan ve 1945'te başlayan Soğuk Savaş belirleyici bir öge olarak düşünülmeden çözümlenemez.

Yanlış önerme: Gazi Mustafa Kemal Atatürk her şeyi doğru ve güzel yaptı, İsmet İnönü geldi, her şeyi bozdu.

Doğrusu: İsmet İnönü Atatürk'ün devamı idi; çok partili düzene geçerek, Atatürk devrimlerini tamamladı; 1945'ten sonra Sovyet talepleriyle Batı ittifakına savrulan Türkiye, anti-komünizme dayalı Soğuk Savaş koşullarında, henüz demokrasiyi kuracak ve koruyacak sermaye ve işçi sınıflarını da geliştirmiş olmadığı için çok partili dönemde sorunlar yaşadı.

Yanlış önerme: Türkiye için dıştan gelen en büyük kültür tehlikesi Amerikan emperyalizmidir.

Doğrusu: Türkiye için en büyük dış kültür tehlikesi Arap emperyalizmidir, çünkü inanç yoluyla kalpleri ve zihinleri fethetmekte, sadece kültürümüzü değil, siyasal rejimimizi de tehdit etmektedir.

Yanlış önerme: Adnan Menderes demokrasi şehididir.

Doğrusu: Adanan Menderes demokrasiyi geliştirmek için, demokrasi yolunda çalıştığı için değil, demokrasiyi gerilettiği, demokratik rejimi bir baskı yönetimine dönüştürdüğü için asılmıştır; asılması yanlıştır ama demokrasi şehidi değildir.

Yanlış önerme: 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 müdahalesi, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1987 müdahalesi aynıdır.

Doğrusu: 27 Mayıs darbesi, 1961 Anayasası'nın kabulü ile Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve Sosyal Refah Devleti alanlarında çağ atlatmıştır. 12 Mart bu gelişmelerden geriye dönüşü, 12 Eylül ise tam bir Soğuk Savaş darbesi olarak baskıcı bir devletin kuruluşunu vurgular. 28 Şubat, Soğuk Savaş'ın bittiğini belirtip, anti-komünizmin sona erdiğini vurgulayarak şeriatın önünü kesmiş, demokrasinin önünü açmıştır.

Toplumu yanlış yönlendiren daha çok yanlış önerme ve soru ortada dolaşıyor ama benim yerim bitti.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional